Normal view MARC view ISBD view

ผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรมแฟลชที่มีต่อผลการสะกดคำศัพท์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร = The effects of using flash program animation cartoon to develop English words spelling ability and English vocabulary retention of Prathom Suksa IV students at Rattanakosin Sompoch (Ratchathan Upatham) School in Bangkok Metropolis / นางสาวลัดดาวัลย์ กิลาโส.

By: ลัดดาวัลย์ กิลาโส,, 2526- ผู้แต่ง.
Contributor(s): ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, อาจารย์ที่ปรึกษา. | อารีรักษ์ มีแจ้ง, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes ศษ 1 ล635 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 228 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Effects of using flash program animation cartoon to develop English words spelling ability and English vocabulary retention of Prathom Suksa IV students at Rattanakosin Sompoch (Ratchathan Upatham) School in Bangkok Metropolis.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน -- วิทยานิพนธ์ | ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์) -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | การสอนด้วยสื่อOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes ศษ 1 ล635 2561 (Browse shelf) 1 1000529334 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes ศษ 1 ม648 2560 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขต 1 อุบลราชธานี = The effect of using a chemical learning activity packages in the topic of Chemical Equilibrium on learning achievement and attitude towords chemistry of Matthayom Suksa V students in School Consortium 1, Ubon Ratchathani Province / Thes ศษ 1 ย755 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฎิบัติของแฮร์โรว์ เรื่องงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 = Thes ศษ 1 ล62 2562 ผลการใช้แผนที่ความคิดที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนความเรียงและความพึงพอใจต่อการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 = Thes ศษ 1 ล635 2561 ผลการใช้การ์ตูนแอนิเมชันจากโปรแกรมแฟลชที่มีต่อผลการสะกดคำศัพท์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร = Thes ศษ 1 ว44 2561 ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ DRTA ร่วมกับนิทานพื้นบ้านจังหวัดตรังที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ จังหวัดตรัง = Thes ศษ 1 ว65 2559 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนสาระวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี = Thes ศษ 1 ว66 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้อุปกรณ์ต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) จังหวัดสระบุรี = The effects of movement and rhythmic activities using props on self-discipline of preschool children at Thai Rath Wittaya 68 (Wat Hew Lad) School in Saraburi Province /

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [63]-69.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter