Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา ผู้จัดทำ.
Call number: STOU 13722 GT 2560 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Description: 2 เล่ม [(10), [389] ; (10), [374] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9786161613655 (เล่ม 1) ; 9786161613976 (เล่ม 2)Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Uniform titles: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์. Related works: Container of (work): ชุติมา สัจจานันท์. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): ชุติมา สัจจานันท์. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | Container of (work): พวา พันธุ์เมฆา. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1). | Container of (work): พวา พันธุ์เมฆา. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2). | Container of (work): พวา พันธุ์เมฆา. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): ชุติมา สัจจานันท์. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): จันทิมา เขียวแก้ว. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): บุญศรี พรหมมาพันธุ์. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): จันทิมา เขียวแก้ว. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): จันทิมา เขียวแก้ว. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | Container of (work): สำรวย กมลายุตต์. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | Container of (work): ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): พวา พันธุ์เมฆา. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): น้ำทิพย์ วิภาวิน. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): ชุติมา สัจจานันท์. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): ชุติมา สัจจานันท์. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | Container of (work): พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์..Subject(s): สารสนเทศศาสตร์ -- วิจัย.
Contents:
หน่วย 1. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ -- หน่วยที่ 2. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 3. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1) / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 4. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2) / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 6. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 7. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ / บุญศรี พรหมมาพันธุ์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 8. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ / จันทิมา เขียวแก้ว.
หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, สำรวย กมลายุตต์ -- หน่วยที่ 10. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ -- หน่วยที่ 11. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ / พวา พันธุ์เมฆา, รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 12. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ / รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 13. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / น้ำทิพย์ วิภาวิน -- หน่วยที่ 14. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000610939 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000610941 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000610940 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000610942 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000619935 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000619937 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000619936 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000619938 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000628937 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000628939 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000628938 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000628940 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000601937 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000601939 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000601938 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000601940 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000637937 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000637939 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000637938 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000637940 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000520421 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000520426 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000520422 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000520427 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 3 1000520423 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 3 1000520428 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 4 1000520424 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 4 1000520429 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 5 1000520425 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 5 1000520430 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000646982 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000646984 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000646983 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000646985 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000655947 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000655949 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000655948 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000655950 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000664942 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000664944 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000664943 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000664945 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000673941 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000673943 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000673942 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000673944 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 1 1000682940 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 1 1000682942 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 1-8 2 1000682941 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13722 GT 2560 (Browse shelf) 9-15 2 1000682943 Available

บรรณานุกรม.

หน่วย 1. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ -- หน่วยที่ 2. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 3. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1) / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 4. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2) / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 5. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 6. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 7. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ / บุญศรี พรหมมาพันธุ์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 8. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ / จันทิมา เขียวแก้ว.

หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, สำรวย กมลายุตต์ -- หน่วยที่ 10. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ -- หน่วยที่ 11. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ / พวา พันธุ์เมฆา, รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 12. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ / รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ -- หน่วยที่ 13. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / น้ำทิพย์ วิภาวิน -- หน่วยที่ 14. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์, พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter