Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาไทยกับสังคมโลก = Thailand and the world community / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Call number: STOU 10152 T 2560 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Description: 2 เล่ม ((12), [366] ; (13), [380] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9786161612719 (ล.1) ; 9786161613006 (ล.2)Other title: ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก | ไทยกับสังคมโลก | Thailand and the world community.Contained works: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. สังคมโลก | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ | ปรัชญา เวสารัชช์. สถานะของไทยในสังคมโลก | ยุทธพร อิสรชัย. สถานะของไทยในสังคมโลก | ไพฑูรย์ มีกุศล. ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ | สรายุทธ ยหะกร. การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลก | ชรินทร์ สันประเสริฐ. การเมืองไทยกับสังคมโลก | เสนีย์ คำสุข. สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย. เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก | เสนีย์ คำสุข. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก | สรายุทธ ยหะกร. สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ | สุดจิต เจนนพกาญจน์. ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จิตรา วีรบุรีนนท์. ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ | สรายุทธ ยหะกร. ระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลก | จิตรา วีรบุรีนนท์. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย | ไพฑูรย์ มีกุศล. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัฒน์.Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- แง่สังคม | ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. สังคมโลก / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -- หน่วยที่ 2. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -- หน่วยที่ 3. สถานะของไทยในสังคมโลก / ปรัชญา เวสารัชช์, ยุทธพร อิสรชัย -- หน่วยที่ 4. ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ / ไพฑูรย์ มีกุศล -- หน่วยที่ 5. การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลก / สรายุทธ ยหะกร -- หน่วยที่ 6. การเมืองไทยกับสังคมโลก / ชรินทร์ สันประเสริฐ -- หน่วยที่ 7. สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก / เสนีย์ คำสุข.
ล.2 หน่วยที่ 8. เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก / ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย -- หน่วยที่ 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก / เสนีย์ คำสุข -- หน่วยที่ 10. สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ / สรายุทธ ยหะกร -- หน่วยที่ 11. ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / สุดจิต เจนนพกาญจน์ -- หน่วยที่ 12. ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ / จิตรา วีรบุรีนนท์ -- หน่วยที่ 13. ระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลก / สรายุทธ ยหะกร -- หน่วยที่ 14. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย / จิตรา วีรบุรีนนท์ -- หน่วยที่ 15. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัฒน์ / ไพฑูรย์ มีกุศล.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000611213 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000611215 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000611214 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000611216 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000620209 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000620211 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000620210 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000620212 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000629211 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000629213 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000629212 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000629214 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000602211 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000602213 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000602212 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000602214 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000638211 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000638213 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000638212 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000638214 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000520016 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000520021 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000520022 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000520017 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 3 1000520023 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 3 1000520018 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 4 1000520024 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 4 1000520019 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 5 1000520025 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 5 1000520020 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000647256 Checked out 27/10/2020
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000647258 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000647257 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000647259 Checked out 27/10/2020
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000656221 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000656223 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000656222 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000656224 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000665216 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000665218 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000665217 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000665219 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000674215 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000674217 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000674216 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000674218 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 1 1000683214 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 1 1000683216 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 1-7 2 1000683215 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 10152 T 2560 (Browse shelf) 8-15 2 1000683217 Available

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. สังคมโลก / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -- หน่วยที่ 2. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -- หน่วยที่ 3. สถานะของไทยในสังคมโลก / ปรัชญา เวสารัชช์, ยุทธพร อิสรชัย -- หน่วยที่ 4. ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ / ไพฑูรย์ มีกุศล -- หน่วยที่ 5. การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลก / สรายุทธ ยหะกร -- หน่วยที่ 6. การเมืองไทยกับสังคมโลก / ชรินทร์ สันประเสริฐ -- หน่วยที่ 7. สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก / เสนีย์ คำสุข.

ล.2 หน่วยที่ 8. เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก / ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย -- หน่วยที่ 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก / เสนีย์ คำสุข -- หน่วยที่ 10. สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ / สรายุทธ ยหะกร -- หน่วยที่ 11. ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / สุดจิต เจนนพกาญจน์ -- หน่วยที่ 12. ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ / จิตรา วีรบุรีนนท์ -- หน่วยที่ 13. ระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลก / สรายุทธ ยหะกร -- หน่วยที่ 14. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย / จิตรา วีรบุรีนนท์ -- หน่วยที่ 15. แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัฒน์ / ไพฑูรย์ มีกุศล.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter