Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน = Chinese language and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Call number: STOU 11009 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม ((11), 344 ; (12), 454 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9786161612481 (ล.1) ; 9786161612405 (ล.2)Other title: ชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | Chinese language and culture.Contained works: มนต์ชัย แซ่เตีย. อาหารการกิน | จุรี สุชนวนิช. วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย | ปทิตตา วงศ์คงเดิม. ศิลปะงานฝีมือ | จินดาพร พินพงทรัพย์. มหรสพ | มนต์ชัย แซ่เตีย. มหรสพ | จุรี สุชนวนิช. ศิลปะการแสดง | จุรี สุชนวนิช. งิ้ว | นารีรัตน์ สีระสาร. ดนตรี | ปทิตตา วงศ์คงเดิม. อักษรจีนและภาพวาดพู่กันจีน | หาญชัย ชัยทัศนีย์. ความเชื่อเรื่องโชคลาภ | หาญชัย ชัยทัศนีย์. ความเชื่อทางโหราศาสตร์ | นารีรัตน์ สีระสาร. พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย | หาญชัย ชัยทัศนีย์. ความรักและการครองคู่ | มนต์ชัย แซ่เตีย. หลักธรรมคำสอน | จุรี สุชนวนิช. เทศกาล | ปทิตตา วงศ์คงเดิม. กิจกรรมยามว่าง.Subject(s): วัฒนธรรมจีน | ภาษาจีน | จีน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. อาหารการกิน / มนต์ชัย แซ่เตีย -- หน่วยที่ 2. วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 3. ศิลปะงานฝีมือ / ปทิตตา วงศ์คงเดิม -- หน่วยที่ 4. มหรสพ / จินดาพร พินพงทรัพย์, มนต์ชัย แซ่เตีย -- หน่วยที่ 5. ศิลปะการแสดง / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 6. งิ้ว / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 7. ดนตรี / นารีรัตน์ สีระสาร.
ล.2 หน่วยที่ 8. อักษรจีนและภาพวาดพู่กันจีน / ปทิตตา วงศ์คงเดิม -- หน่วยที่ 9. ความเชื่อเรื่องโชคลาภ / หาญชัย ชัยทัศนีย์ -- หน่วยที่ 10. ความเชื่อทางโหราศาสตร์ / หาญชัย ชัยทัศนีย์ -- หน่วยที่ 11. พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย / นารีรัตน์ สีระสาร -- หน่วยที่ 12. ความรักและการครองคู่ / หาญชัย ชัยทัศนีย์ -- หน่วยที่ 13. หลักธรรมคำสอน / มนต์ชัย แซ่เตีย -- หน่วยที่ 14. เทศกาล / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 15. กิจกรรมยามว่าง / ปทิตตา วงศ์คงเดิม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000610491 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000610489 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000610492 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000610490 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000619485 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000619487 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000619486 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000619488 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000628489 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000628487 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000628490 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000628488 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000601489 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000601487 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000601488 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000601490 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000637487 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000637489 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000637488 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000637490 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000519851 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000519856 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000519852 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000519857 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 3 1000519853 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 3 1000519858 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 4 1000519854 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 4 1000519859 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 5 1000519855 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 5 1000519860 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000646532 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000646534 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000646533 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000646535 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000655489 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000655491 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000655492 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000655490 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000664492 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000664494 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000664495 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000664493 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000673493 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000673491 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000673494 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000673492 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 1 1000682490 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 1 1000682492 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 8-15 2 1000682493 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 11009 T (Browse shelf) 1-7 2 1000682491 Available

บรรณานุกรมและดัชนี.

ล.1 หน่วยที่ 1. อาหารการกิน / มนต์ชัย แซ่เตีย -- หน่วยที่ 2. วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 3. ศิลปะงานฝีมือ / ปทิตตา วงศ์คงเดิม -- หน่วยที่ 4. มหรสพ / จินดาพร พินพงทรัพย์, มนต์ชัย แซ่เตีย -- หน่วยที่ 5. ศิลปะการแสดง / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 6. งิ้ว / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 7. ดนตรี / นารีรัตน์ สีระสาร.

ล.2 หน่วยที่ 8. อักษรจีนและภาพวาดพู่กันจีน / ปทิตตา วงศ์คงเดิม -- หน่วยที่ 9. ความเชื่อเรื่องโชคลาภ / หาญชัย ชัยทัศนีย์ -- หน่วยที่ 10. ความเชื่อทางโหราศาสตร์ / หาญชัย ชัยทัศนีย์ -- หน่วยที่ 11. พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย / นารีรัตน์ สีระสาร -- หน่วยที่ 12. ความรักและการครองคู่ / หาญชัย ชัยทัศนีย์ -- หน่วยที่ 13. หลักธรรมคำสอน / มนต์ชัย แซ่เตีย -- หน่วยที่ 14. เทศกาล / จุรี สุชนวนิช -- หน่วยที่ 15. กิจกรรมยามว่าง / ปทิตตา วงศ์คงเดิม.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter