Normal view MARC view ISBD view

ชุดวิชาการฝึกปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน [videorecording] = Community based public health practicum / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Call number: av STOU 52310 DVD-T 60/002 Material type: FilmFilmPublisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559]Description: 4 แผ่น (315 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.Other title: การฝึกปฏิบัติสาธารณสุขชุมชน [videorecording] | Community based public health practicum [videorecording].Contained works: พงศ์เทพ เกตุไสว. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | อารยา ประเสริฐชัย. การสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการวางแผนโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย. การเสริมสร้างสุขวิทยาและการควบคุมโรค | ศริศักดิ์ สุนทรไชย. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน | จุฬาภรณ์ โสตะ. หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน | ศริศักดิ์ สุนทรไชย. การให้บริการการแพทย์แผนไทยในชุมชน | อรวรรณ น้อยวัฒน์. การฟื้นฟูสภาพ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย. การให้สุขศึกษาในชุมชน | นิตยา เพ็ญศิรินภา. การเสริมพลังในการดูแลสุขภาพตนเอง | สมโภช รติโอฬาร. การจัดการกรณีการเกิดการระบาดของโรคและการเกิดภัยพิบัติในชุมชน.Subject(s): สาธารณสุข -- การวางแผน
Contents:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / พงศ์เทพ เกตุไสว (12 นาที) -- การสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการวางแผนโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน / อารยา ประเสริฐชัย (30 นาที) -- การเสริมสร้างสุขวิทยาและการควบคุมโรค / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (25 นาที) -- แผ่นที่ 2. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (30 นาที) -- การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน / จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ (27 นาที) -- หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร / จุฬาภรณ์ โสตะ (19 นาที) -- แผ่นที่ 3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน / ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ (30 นาที) -- การให้บริการการแพทย์แผนไทยในชุมชน / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (30 นาที) -- การฟื้นฟูสภาพ / อรวรรณ น้อยวัฒน์ (30 นาที) -- แผ่นที่ 4. การให้สุขศึกษาในชุมชน / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (28 นาที) -- การเสริมพลังในการดูแลสุขภาพตนเอง / นิตยา เพ็ญศิรินภา (27 นาที) -- การจัดการกรณีการเกิดการระบาดของโรคและการเกิดภัยพิบัติในชุมชน / สมโภช รติโอฬาร (27 นาที).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008110818 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008110819 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008110820 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008110821 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008110822 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008110823 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008110824 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008110825 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008210567 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008210568 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008210569 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008210570 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008210572 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008210573 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008210574 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008210571 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008310262 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008310263 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008310264 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008310265 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008310266 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008310267 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008310268 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008310269 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008016861 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008016862 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008016863 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008016864 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008016865 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008016866 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008016867 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008016868 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008411446 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008411447 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008411448 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008411449 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008411450 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008411451 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008411452 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008411453 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1007035606 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1007035607 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1007035608 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1007035609 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1007035610 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1007035611 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1007035612 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1007035613 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008512216 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008512217 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008512218 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008512219 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008512220 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008512221 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008512222 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008512223 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008611185 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008611186 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008611187 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008611188 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008611189 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008611190 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008611191 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008611192 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008710801 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008710802 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008710803 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008710804 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008710805 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008710806 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008710807 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008710808 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008810907 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008810908 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008810909 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008810910 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008810911 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008810912 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008810913 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008810914 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008910191 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008910192 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008910193 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 1 1008910194 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 4 2 1008910198 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008910195 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008910196 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 52310 DVD-T 60/002 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008910197 Available

แผ่นที่ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / พงศ์เทพ เกตุไสว (12 นาที) -- การสำรวจชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพและการวางแผนโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน / อารยา ประเสริฐชัย (30 นาที) -- การเสริมสร้างสุขวิทยาและการควบคุมโรค / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (25 นาที) -- แผ่นที่ 2. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (30 นาที) -- การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน / จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ (27 นาที) -- หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร / จุฬาภรณ์ โสตะ (19 นาที) -- แผ่นที่ 3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในชุมชน / ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ (30 นาที) -- การให้บริการการแพทย์แผนไทยในชุมชน / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (30 นาที) -- การฟื้นฟูสภาพ / อรวรรณ น้อยวัฒน์ (30 นาที) -- แผ่นที่ 4. การให้สุขศึกษาในชุมชน / ศริศักดิ์ สุนทรไชย (28 นาที) -- การเสริมพลังในการดูแลสุขภาพตนเอง / นิตยา เพ็ญศิรินภา (27 นาที) -- การจัดการกรณีการเกิดการระบาดของโรคและการเกิดภัยพิบัติในชุมชน / สมโภช รติโอฬาร (27 นาที).

Digital Video Disc (DVD)

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter