Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย / คณะผู้วิจัย, เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ... [และคนอื่น ๆ].

Contributor(s): เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา
Call number: LC6223 ร63ด6 2559 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Description: ก-ฉ, 99, 18 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม.Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย | ชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- ตำรา -- วิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- นักศึกษา -- ทัศนคติ | ตำรา -- การประเมินSummary: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 90406 ดิน น้ำและปุ๋ย มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอน (2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา ประเภทซีดีเสียง (MP3) และรายการสอนเสริมทางไกล (3) เพื่อศึกษาความต้องการปรับปรุงคุณภาพเอกสารการสอน ซีดีเสียง (MP3) และรายการสอนเสริมทางไกล ซึ่งสื่อการศึกษาที่นำมาศึกษาประกอบด้วย เอกสารการสอน ซีดีเสียง (MP3) และรายการสอนเสริมทางไกล ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่ นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 90406 ดิน น้ำและปุ๋ย ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จำนวน 639 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดเก็บทางไปรษณีย์ ปรากฎว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 111 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.37 ของจำนวนที่จัดส่งไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นหรือไม่ หรือ PNI.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LC6223 ร63ด6 2559 (Browse shelf) 1 1000513982 Available

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [97]-99.

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 90406 ดิน น้ำและปุ๋ย มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเอกสารการสอน (2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา ประเภทซีดีเสียง (MP3) และรายการสอนเสริมทางไกล (3) เพื่อศึกษาความต้องการปรับปรุงคุณภาพเอกสารการสอน ซีดีเสียง (MP3) และรายการสอนเสริมทางไกล ซึ่งสื่อการศึกษาที่นำมาศึกษาประกอบด้วย เอกสารการสอน ซีดีเสียง (MP3) และรายการสอนเสริมทางไกล ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่ นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 90406 ดิน น้ำและปุ๋ย ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จำนวน 639 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการจัดเก็บทางไปรษณีย์ ปรากฎว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 111 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 17.37 ของจำนวนที่จัดส่งไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นหรือไม่ หรือ PNI.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter