Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Call number: STOU 72305 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.ISBN: 9786161611071 (ล.1) ; 9786161610586 (ล.2)Other title: ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | Family life and community study.Contained works: สมชาย โตรักษา. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ | พรสม เปาปราโมทย์. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง | เล็ก สมบัติ. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน | จรรจา สุวรรณทัต. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | พูนศิริ วัจนะภูมิ. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จันทร์แรม เรือนแป้น. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | อุทุมพร อินทจักร์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | ณัฐชนา พวงทอง. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย. ชุมชนกับครอบครัว | มาดี ลิ่มสกุล. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย | ชินรัตน์ สมสืบ. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | บุญเสริม หุตะแพทย์. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ | วรรณภา โพธิ์น้อย. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.Subject(s): ครอบครัวศึกษา | ชุมชน -- แง่สังคม
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน / จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ณัฐชนา พวงทอง -- หน่วยที่ 2. ชุมชนกับครอบครัว / สุรพร เสี้ยนสลาย -- หน่วยที่ 3. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย / มาดี ลิ่มสกุล -- หน่วยที่ 4. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 5. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม / บุญเสริม หุตะแพทย์ -- หน่วยที่ 6. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ / ประกายรัตน์ ภัทรธิติ -- หน่วยที่ 7. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / วรรณภา โพธิ์น้อย.
ล.2 หน่วยที่ 8. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ / สมชาย โตรักษา -- หน่วยที่ 9. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง / พรสม เปาปราโมทย์ -- หน่วยที่ 10. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน / เล็ก สมบัติ -- หน่วยที่ 11. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ -- หน่วยที่ 12. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / จรรจา สุวรรณทัต, พูนศิริ วัจนะภูมิ, จันทร์แรม เรือนแป้น -- หน่วยที่ 13. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์ -- หน่วยที่ 14. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์ -- หน่วยที่ 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์, อุทุมพร อินทจักร์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000610294 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000610293 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000610292 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000610291 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000619289 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000619287 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000619290 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000619288 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000628291 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000628289 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000628292 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000628290 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000601289 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000601291 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000601290 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000601292 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000637290 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000637289 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000637291 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000637292 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000519276 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000519411 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000519277 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000519412 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 3 1000519278 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 3 1000519413 Checked out 09/12/2020
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 4 1000519279 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 4 1000519414 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 5 1000519280 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 5 1000519415 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000646334 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000646336 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000646335 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000646337 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000655293 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000655291 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000655294 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000655292 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000664294 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000664296 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000664295 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000664297 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000673295 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000673293 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000673296 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000673294 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 1 1000682294 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 1 1000682292 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 1-7 2 1000682293 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 72305 T (Browse shelf) 8-15 2 1000682295 Available

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน / จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ณัฐชนา พวงทอง -- หน่วยที่ 2. ชุมชนกับครอบครัว / สุรพร เสี้ยนสลาย -- หน่วยที่ 3. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย / มาดี ลิ่มสกุล -- หน่วยที่ 4. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 5. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม / บุญเสริม หุตะแพทย์ -- หน่วยที่ 6. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ / ประกายรัตน์ ภัทรธิติ -- หน่วยที่ 7. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / วรรณภา โพธิ์น้อย.

ล.2 หน่วยที่ 8. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ / สมชาย โตรักษา -- หน่วยที่ 9. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง / พรสม เปาปราโมทย์ -- หน่วยที่ 10. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน / เล็ก สมบัติ -- หน่วยที่ 11. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ -- หน่วยที่ 12. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / จรรจา สุวรรณทัต, พูนศิริ วัจนะภูมิ, จันทร์แรม เรือนแป้น -- หน่วยที่ 13. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์ -- หน่วยที่ 14. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, ธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์ -- หน่วยที่ 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์, อุทุมพร อินทจักร์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter