Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม = Field work management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: STOU 31303 T 2557 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.ISBN: 9786161604301 (ล.2) ; 9786161604806 (ล.1)Other title: ชุดวิชาการจัดการงานสนาม | การจัดการงานสนาม | Field work management.Contained works: ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง | วริศรา ไชยมงคล. การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในหน่วยงานก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก. การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง | ภาสมา สุทธิพงศ์. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง | กมลวรรณ ลิมปนาทร. การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง | โสภณ แสงไพโรจน์. การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด. งานก่อสร้างใต้ดิน | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. งานโครงสร้างชั่วคราว | ภาสมา สุทธิพงศ์. งานแบบหล่อ | กมลวรรณ ลิมปนาทร. การประสานงานในการก่อสร้าง | ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง | สมเจตน์ บัวเอี่ยม. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง | ภิรมย์ แจ่มใส. ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง | นพพร โทณะวณิก. งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม | ภิรมย์ แจ่มใส. การส่งมอบงานก่อสร้าง.Subject(s): อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 2. การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในหน่วยงานก่อสร้าง / วริศรา ไชยมงคล -- หน่วยที่ 3. การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง / นพพร โทณะวณิก -- หน่วยที่ 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง / ภาสมา สุทธิพงศ์, กมลวรรณ ลิมปนาทร -- หน่วยที่ 5. การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง / กมลวรรณ ลิมปนาทร -- หน่วยที่ 6. การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร / โสภณ แสงไพโรจน์ -- หน่วยที่ 7. งานก่อสร้างใต้ดิน / ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.
ล.2 หน่วยที่ 8. งานโครงสร้างชั่วคราว / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 9. งานแบบหล่อ / ภาสมา สุทธิพงศ์ -- หน่วยที่ 10. การประสานงานในการก่อสร้าง / กมลวรรณ ลิมปนาทร -- หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 12. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง / สมเจตน์ บัวเอี่ยม -- หน่วยที่ 13. ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง / ภิรมย์ แจ่มใส -- หน่วยที่ 14. งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม / นพพร โทณะวณิก -- หน่วยที่ 15. การส่งมอบงานก่อสร้าง / ภิรมย์ แจ่มใส.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000610845 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000610847 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000610846 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000610848 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000619841 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000619843 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000619842 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000619844 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000628843 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000628845 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000628844 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000628846 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000601843 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000601845 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000601844 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000601846 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000637843 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000637845 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000637844 Available
General Book General Book NW General Collection
STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000637846 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1001750291 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1001750286 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1001750287 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1001750292 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 3 1001750288 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 3 1001750293 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 4 1001750289 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 4 1001750294 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 5 1001750290 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 5 1001750295 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000646888 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000646890 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000646889 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000646891 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000655853 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000655855 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000655854 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000655856 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000664848 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000664850 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000664849 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000664851 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000673847 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000673849 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000673848 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000673850 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 1 1000682846 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 1 1000682848 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 1-7 2 1000682847 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 31303 T 2557 (Browse shelf) 8-15 2 1000682849 Available

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 2. การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในหน่วยงานก่อสร้าง / วริศรา ไชยมงคล -- หน่วยที่ 3. การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง / นพพร โทณะวณิก -- หน่วยที่ 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง / ภาสมา สุทธิพงศ์, กมลวรรณ ลิมปนาทร -- หน่วยที่ 5. การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง / กมลวรรณ ลิมปนาทร -- หน่วยที่ 6. การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร / โสภณ แสงไพโรจน์ -- หน่วยที่ 7. งานก่อสร้างใต้ดิน / ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด.

ล.2 หน่วยที่ 8. งานโครงสร้างชั่วคราว / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 9. งานแบบหล่อ / ภาสมา สุทธิพงศ์ -- หน่วยที่ 10. การประสานงานในการก่อสร้าง / กมลวรรณ ลิมปนาทร -- หน่วยที่ 11. การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 12. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง / สมเจตน์ บัวเอี่ยม -- หน่วยที่ 13. ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง / ภิรมย์ แจ่มใส -- หน่วยที่ 14. งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม / นพพร โทณะวณิก -- หน่วยที่ 15. การส่งมอบงานก่อสร้าง / ภิรมย์ แจ่มใส.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter