Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Call number: STOU 92423 CCT 2556 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.ISBN: 9786161604608 (ล.2) ; 9786161604554 (ล.1)Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Contained works: วรชัย สิงหฤกษ์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ | โอภาวดี เข็มทอง. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ศิริลักษณ์ นามวงศ์. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | ปิยะดา พิศาลบุตร. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ | ปิยะดา พิศาลบุตร. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | เชิดชัย พรหมแก้ว. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | ส่งเสริม หอมกลิ่น. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | วินัย กสิรักษ์. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์.Subject(s): สหกรณ์ -- วิจัย | สหกรณ์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 2. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ / โอภาวดี เข็มทอง, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 4. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 6. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 7. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
ล.2 หน่วยที่ 8. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ / อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 9. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / กฤษฎา ประศาสนวุฒิ, ส่งเสริม หอมกลิ่น, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 12. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ / ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร -- หน่วยที่ 13. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, เชิดชัย พรหมแก้ว -- หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ / วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000610335 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000610337 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000610336 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000610338 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000619331 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000619333 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000619332 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000619334 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000628333 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000628335 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000628334 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000628336 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000601335 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000601333 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000601336 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000601334 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000637335 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000637333 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000637336 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000637334 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1001750161 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1001750166 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1001750162 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1001750167 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 3 1001750163 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 3 1001750168 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 4 1001750164 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 4 1001750169 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 5 1001750165 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 5 1001750170 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000646380 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000646378 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000646381 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000646379 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000655335 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000655337 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000655336 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000655338 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000664338 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000664340 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000664339 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000664341 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000673337 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000673339 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000673338 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000673340 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000682338 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000682336 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000682337 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000682339 Available
Browsing UD General Collection Shelves , Shelving location: UD General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
STOU 92423 CCT 2556 ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / STOU 92423 CCT 2556 ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / STOU 92423 CCT 2556 ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / STOU 92423 CCT 2556 ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / STOU 92423 CSG 2556 คู่มือการศึกษาชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / STOU 92423 CSG 2556 คู่มือการศึกษาชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / STOU 92423 CSG 2556 คู่มือการศึกษาชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives /

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 2. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ / โอภาวดี เข็มทอง, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 4. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 6. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 7. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.

ล.2 หน่วยที่ 8. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ / อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 9. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / กฤษฎา ประศาสนวุฒิ, ส่งเสริม หอมกลิ่น, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 12. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ / ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร -- หน่วยที่ 13. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, เชิดชัย พรหมแก้ว -- หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ / วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter