Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
Call number: STOU 92423 CCT 2556 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม..ISBN: 9786161604608 (ล.2) ; 9786161604554 (ล.1)Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Contained works: วรชัย สิงหฤกษ์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์. | โอภาวดี เข็มทอง. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์. | ศิริลักษณ์ นามวงศ์. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์. | วิลาวัลย์ ศิลปศร. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์. | วิลาวัลย์ ศิลปศร. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์. | ปิยะดา พิศาลบุตร. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | ปิยะดา พิศาลบุตร. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | เชิดชัย พรหมแก้ว. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | ส่งเสริม หอมกลิ่น. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | วินัย กสิรักษ์. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์. | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์..Subject(s): สหกรณ์ -- วิจัย. | สหกรณ์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 2. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ / โอภาวดี เข็มทอง, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 4. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 6. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 7. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.
ล.2 หน่วยที่ 8. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ / อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 9. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / กฤษฎา ประศาสนวุฒิ, ส่งเสริม หอมกลิ่น, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 12. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ / ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร -- หน่วยที่ 13. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, เชิดชัย พรหมแก้ว -- หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ / วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000610335 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000610337 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000610336 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000610338 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000619331 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000619333 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000619332 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000619334 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000628333 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000628335 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000628334 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000628336 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000601335 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000601333 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000601336 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000601334 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000637335 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000637333 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000637336 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000637334 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1001750161 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1001750166 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1001750162 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1001750167 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 3 1001750163 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 3 1001750168 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 4 1001750164 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 4 1001750169 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 5 1001750165 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 5 1001750170 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000646380 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000646378 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000646381 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000646379 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000655335 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000655337 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000655336 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000655338 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000664338 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000664340 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000664339 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000664341 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000673337 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000673339 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000673338 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000673340 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 1 1000682338 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 1 1000682336 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 1-7 2 1000682337 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 92423 CCT 2556 (Browse shelf) 8-15 2 1000682339 Available

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / วรชัย สิงหฤกษ์ -- หน่วยที่ 2. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ / โอภาวดี เข็มทอง, ศิริลักษณ์ นามวงศ์ -- หน่วยที่ 3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 4. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / วิลาวัลย์ ศิลปศร -- หน่วยที่ 5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 6. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 7. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.

ล.2 หน่วยที่ 8. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ / อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- หน่วยที่ 9. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 10. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ / สรชัย พิศาลบุตร, ปิยะดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 11. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / กฤษฎา ประศาสนวุฒิ, ส่งเสริม หอมกลิ่น, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 12. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ / ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร -- หน่วยที่ 13. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น, เชิดชัย พรหมแก้ว -- หน่วยที่ 14. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ / ส่งเสริม หอมกลิ่น -- หน่วยที่ 15. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ / วินัย กสิรักษ์, วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter