Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาวาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน = Investment banking and financial innovation / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: STOU 32458 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม [(10), [323] ; (10), [336] หน้า] : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9786161601515 (ล.2) ; 9786161601485 (ล.1)Other title: ชุดวิชาวาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน | วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน | Investment banking and financial innovation.Contained works: ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. ภาพรวมของวาณิชธนกิจ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย | กำพล อัศวกุลชัย. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย | ธนโชติ บุญวรโชติ. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ | ณคุณ ธรณีนิติญาณ. การควบรวมกิจการ | ณคุณ ธรณีนิติญาณ. การแปรรูปองค์กรธุรกิจ | ธนโชติ บุญวรโชติ. การประเมินมูลค่า | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ | ภัทรกิตติ์ เนตินิยม. ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน | ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม. อนุพันธ์ตราสารทุน และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ | กัลยาณี ภาคอัต. เครดิตอนุพันธ์และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | วีรวิทย์ ฤกษ์จำนง. อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ | ธนโชติ บุญวรโชติ. การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน | ศิระ คล่องวิชา. การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย | ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินในทศวรรษหน้า | จิรพร สุเมธีประสิทธิ์. การบริหารความเสี่ยงของวาณิชธนกิจ.Subject(s): ธนาคารและการธนาคาร -- การลงทุน | การเงิน
Contents:
เล่ม 1 หน่วยที่ 1. ภาพรวมของวาณิชธนกิจ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล -- หน่วยที่ 2. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, กำพล อัศวกุลชัย -- หน่วยที่ 3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ / ธนโชติ บุญวรโชติ -- หน่วยที่ 4. การควบรวมกิจการ / ณคุณ ธรณีนิติญาณ -- หน่วยที่ 5. การแปรรูปองค์กรธุรกิจ / ณคุณ ธรณีนิติญาณ -- หน่วยที่ 6. การประเมินมูลค่า / ธนโชติ บุญวรโชติ -- หน่วยที่ 7. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ / อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 8. การบริหารความเสี่ยงของวาณิชธนกิจ / จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.
เล่ม 2 หน่วยที่ 9. ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม -- หน่วยที่ 10. อนุพันธ์ตราสารทุน และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ / ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม -- หน่วยที่ 11. เครดิตอนุพันธ์และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / กัลยาณี ภาคอัต -- หน่วยที่ 12. อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ / วีรวิทย์ ฤกษ์จำนง -- หน่วยที่ 13. การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน / ธนโชติ บุญวรโชติ -- หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย / ศิระ คล่องวิชา -- หน่วยที่ 15. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินในทศวรรษหน้า / ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 9-15 1 1000191986 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 1-8 1 1000191981 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 1-8 2 1000191982 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 9-15 2 1000191987 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 1-8 3 1000191983 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 9-15 3 1000191988 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 1-8 4 1000191984 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 9-15 4 1000191989 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 1-8 5 1000191985 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32458 T (Browse shelf) 9-15 5 1000191990 Available

บรรณานุกรม.

เล่ม 1 หน่วยที่ 1. ภาพรวมของวาณิชธนกิจ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล -- หน่วยที่ 2. องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจในประเทศไทย / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, กำพล อัศวกุลชัย -- หน่วยที่ 3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ / ธนโชติ บุญวรโชติ -- หน่วยที่ 4. การควบรวมกิจการ / ณคุณ ธรณีนิติญาณ -- หน่วยที่ 5. การแปรรูปองค์กรธุรกิจ / ณคุณ ธรณีนิติญาณ -- หน่วยที่ 6. การประเมินมูลค่า / ธนโชติ บุญวรโชติ -- หน่วยที่ 7. เส้นทางสายอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวาณิชธนกิจ / อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 8. การบริหารความเสี่ยงของวาณิชธนกิจ / จิรพร สุเมธีประสิทธิ์.

เล่ม 2 หน่วยที่ 9. ภาพรวมนวัตกรรมทางการเงิน / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม -- หน่วยที่ 10. อนุพันธ์ตราสารทุน และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ / ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม -- หน่วยที่ 11. เครดิตอนุพันธ์และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / กัลยาณี ภาคอัต -- หน่วยที่ 12. อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ / วีรวิทย์ ฤกษ์จำนง -- หน่วยที่ 13. การสร้างนวัตกรรมทางการเงิน / ธนโชติ บุญวรโชติ -- หน่วยที่ 14. การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในประเทศไทย / ศิระ คล่องวิชา -- หน่วยที่ 15. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินในทศวรรษหน้า / ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter