Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Call number: STOU 93459 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม ((10), [499] ; (10), [467] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.ISBN: 9786161601140 (ล.1) ; 9786161601157 (ล.2)Other title: ชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ | การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ | Fruit and vegetable production management.Contained works: หฤษฎี ภัทรดิลก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | ชัฐพล สายะพันธุ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | เปรม ณ สงขลา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | พาวิน มะโนชัย. การจัดการการผลิตลำไย | สัจจา บรรจงศิริ. การจัดการการผลิตลำไย | หิรัญ หิรัญประดิษฐ์. การจัดการการผลิตทุเรียน | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. การจัดการการผลิตทุเรียน | ฉลองชัย แบบประเสริฐ. การจัดการการผลิตมะม่วง | หฤษฎี ภัทรดิลก. การจัดการการผลิตมะม่วง | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม | จริยา วิสิทธิ์พานิช. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | เสริมสุข สลักเพ็ชร์. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | อุณารุจ บุญประกอบ. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม | เปรม ณ สงขลา. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | บุณฑริกา นันทา. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | สัจจา บรรจงศิริ. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | ปริชาติ ดิษฐกิจ. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ | จันทรวิภา ธนะโสภณ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | อรสา ดิสถาพร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | ปริชาติ ดิษฐกิจ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | สุเทวี ศุขปราการ. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | ปริยานุช จุลกะ. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | สิริกุล วะสี. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | บุญส่ง เอกพงษ์. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | จันทรวิภา ธนะโสภณ. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | เกษม เทียมปโยธร. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง | จิตราพรรณ เทียมปโยธร. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ | ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | พิจิตรา แก้วสอน. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | ปริชาติ ดิษฐกิจ. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | อัจฉรา พยัพพานนท์. การจัดการการผลิตเห็ด | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. การจัดการการผลิตเห็ด.Subject(s): ไม้ผล -- การผลิต -- การจัดการ | ผัก -- การผลิต -- การจัดการ
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ / หฤษฎี ภัทรดิลก, ชัฐพล สายะพันธุ์, เปรม ณ สงขลา, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร -- หน่วยที่ 2. การจัดการการผลิตลำไย / พาวิน มะโนชัย, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตทุเรียน / หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตมะม่วง / ฉลองชัย แบบประเสริฐ, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม / อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ -- หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ / จริยา วิสิทธิ์พานิช, เปรม ณ สงขลา, บุณฑริกา นันทา -- หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ / เสริมสุข สลักเพ็ชร์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ / อุณารุจ บุญประกอบ, ปริชาติ ดิษฐกิจ.
ล.2 หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ / จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, อรสา ดิสถาพร, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 10. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก / สุเทวี ศุขปราการ, ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ปริยานุช จุลกะ -- หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ / สิริกุล วะสี, บุญส่ง เอกพงษ์, จันทรวิภา ธนะโสภณ -- หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง / เกษม เทียมปโยธร, จิตราพรรณ เทียมปโยธร -- หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ / ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ / ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, พิจิตรา แก้วสอน, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 15. การจัดการการผลิตเห็ด / อัจฉรา พยัพพานนท์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000610033 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000610035 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000610034 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000610036 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000619031 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000619029 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000619032 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000619030 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000628033 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000628031 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000628034 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000628032 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000601031 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000601033 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000601032 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000601034 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000637033 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000637031 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000637034 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000637032 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000191861 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000191866 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000191862 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000191867 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 3 1000191868 Checked out 14/12/2020
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 4 1000191864 Checked out 14/12/2020
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 4 1000191869 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 5 1000191870 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 6 1000188587 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 7 1000188586 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000646078 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000646076 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000646079 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000646077 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000655035 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000655033 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000655036 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000655034 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000664038 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000664036 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 01/02/2020
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000664039 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000664037 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000673037 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000673035 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000673038 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000673036 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000682034 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000682036 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000682037 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000682035 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Reserved Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
STOU 93458 T 2553 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ = Flowering and ornamental plant production management / STOU 93458 T 2553 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ = Flowering and ornamental plant production management / STOU 93458 W 2553 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ = Flowering and ornamental plant production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 W แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93460 T เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ = Practical training in animal production management /

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ / หฤษฎี ภัทรดิลก, ชัฐพล สายะพันธุ์, เปรม ณ สงขลา, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร -- หน่วยที่ 2. การจัดการการผลิตลำไย / พาวิน มะโนชัย, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตทุเรียน / หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตมะม่วง / ฉลองชัย แบบประเสริฐ, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม / อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ -- หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ / จริยา วิสิทธิ์พานิช, เปรม ณ สงขลา, บุณฑริกา นันทา -- หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ / เสริมสุข สลักเพ็ชร์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ / อุณารุจ บุญประกอบ, ปริชาติ ดิษฐกิจ.

ล.2 หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ / จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, อรสา ดิสถาพร, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 10. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก / สุเทวี ศุขปราการ, ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ปริยานุช จุลกะ -- หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ / สิริกุล วะสี, บุญส่ง เอกพงษ์, จันทรวิภา ธนะโสภณ -- หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง / เกษม เทียมปโยธร, จิตราพรรณ เทียมปโยธร -- หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ / ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ / ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, พิจิตรา แก้วสอน, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 15. การจัดการการผลิตเห็ด / อัจฉรา พยัพพานนท์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter