Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Call number: STOU 93459 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม ((10), [499] ; (10), [467] หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม.ISBN: 9786161601140 (ล.1) ; 9786161601157 (ล.2)Other title: ชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ | การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ | Fruit and vegetable production management.Contained works: หฤษฎี ภัทรดิลก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | ชัฐพล สายะพันธุ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | เปรม ณ สงขลา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ | พาวิน มะโนชัย. การจัดการการผลิตลำไย | สัจจา บรรจงศิริ. การจัดการการผลิตลำไย | หิรัญ หิรัญประดิษฐ์. การจัดการการผลิตทุเรียน | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. การจัดการการผลิตทุเรียน | ฉลองชัย แบบประเสริฐ. การจัดการการผลิตมะม่วง | หฤษฎี ภัทรดิลก. การจัดการการผลิตมะม่วง | อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม | จริยา วิสิทธิ์พานิช. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | เสริมสุข สลักเพ็ชร์. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | อุณารุจ บุญประกอบ. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม | เปรม ณ สงขลา. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | บุณฑริกา นันทา. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ | สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | สัจจา บรรจงศิริ. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ | ปริชาติ ดิษฐกิจ. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ | จันทรวิภา ธนะโสภณ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | อรสา ดิสถาพร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | ปริชาติ ดิษฐกิจ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ | สุเทวี ศุขปราการ. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | ปริยานุช จุลกะ. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก | สิริกุล วะสี. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | บุญส่ง เอกพงษ์. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | จันทรวิภา ธนะโสภณ. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ | เกษม เทียมปโยธร. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง | จิตราพรรณ เทียมปโยธร. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง | ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ | ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | พิจิตรา แก้วสอน. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | ปริชาติ ดิษฐกิจ. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ | อัจฉรา พยัพพานนท์. การจัดการการผลิตเห็ด | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. การจัดการการผลิตเห็ด.Subject(s): ไม้ผล -- การผลิต -- การจัดการ | ผัก -- การผลิต -- การจัดการ
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ / หฤษฎี ภัทรดิลก, ชัฐพล สายะพันธุ์, เปรม ณ สงขลา, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร -- หน่วยที่ 2. การจัดการการผลิตลำไย / พาวิน มะโนชัย, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตทุเรียน / หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตมะม่วง / ฉลองชัย แบบประเสริฐ, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม / อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ -- หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ / จริยา วิสิทธิ์พานิช, เปรม ณ สงขลา, บุณฑริกา นันทา -- หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ / เสริมสุข สลักเพ็ชร์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ / อุณารุจ บุญประกอบ, ปริชาติ ดิษฐกิจ.
ล.2 หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ / จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, อรสา ดิสถาพร, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 10. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก / สุเทวี ศุขปราการ, ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ปริยานุช จุลกะ -- หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ / สิริกุล วะสี, บุญส่ง เอกพงษ์, จันทรวิภา ธนะโสภณ -- หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง / เกษม เทียมปโยธร, จิตราพรรณ เทียมปโยธร -- หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ / ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ / ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, พิจิตรา แก้วสอน, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 15. การจัดการการผลิตเห็ด / อัจฉรา พยัพพานนท์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000610033 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000610035 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000610034 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000610036 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000619031 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000619029 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000619032 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000619030 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000628033 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000628031 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000628034 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000628032 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000601031 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000601033 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000601032 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000601034 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000637033 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000637031 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000637034 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000637032 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000191861 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000191866 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000191862 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000191867 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 3 1000191868 Checked out 30/12/2020
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 4 1000191864 Checked out 30/12/2020
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 4 1000191869 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 5 1000191870 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 6 1000188587 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 7 1000188586 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000646078 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000646076 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000646079 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000646077 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000655035 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000655033 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000655036 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000655034 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000664038 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000664036 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 01/02/2020
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000664039 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000664037 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000673037 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000673035 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000673038 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000673036 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 1 1000682034 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 1 1000682036 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 9-15 2 1000682037 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93459 T (Browse shelf) 1-8 2 1000682035 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management / STOU 93459 T เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ = Fruit and vegetable production management /

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ / หฤษฎี ภัทรดิลก, ชัฐพล สายะพันธุ์, เปรม ณ สงขลา, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร -- หน่วยที่ 2. การจัดการการผลิตลำไย / พาวิน มะโนชัย, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 3. การจัดการการผลิตทุเรียน / หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 4. การจัดการการผลิตมะม่วง / ฉลองชัย แบบประเสริฐ, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม / อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ -- หน่วยที่ 6. การจัดการการผลิตกล้วยและมะละกอ / จริยา วิสิทธิ์พานิช, เปรม ณ สงขลา, บุณฑริกา นันทา -- หน่วยที่ 7. การจัดการการผลิตมังคุดและเงาะ / เสริมสุข สลักเพ็ชร์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก, สัจจา บรรจงศิริ -- หน่วยที่ 8. การจัดการการผลิตฝรั่งและชมพู่ / อุณารุจ บุญประกอบ, ปริชาติ ดิษฐกิจ.

ล.2 หน่วยที่ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผักเชิงธุรกิจ / จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, อรสา ดิสถาพร, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 10. ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก / สุเทวี ศุขปราการ, ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร, ปริยานุช จุลกะ -- หน่วยที่ 11. การจัดการการผลิตผักวงศ์พริกและมะเขือ / สิริกุล วะสี, บุญส่ง เอกพงษ์, จันทรวิภา ธนะโสภณ -- หน่วยที่ 12. การจัดการการผลิตผักวงศ์แตง / เกษม เทียมปโยธร, จิตราพรรณ เทียมปโยธร -- หน่วยที่ 13. การจัดการการผลิตผักในวงศ์กะหล่ำ / ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 14. การจัดการการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศ / ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, พิจิตรา แก้วสอน, ปริชาติ ดิษฐกิจ -- หน่วยที่ 15. การจัดการการผลิตเห็ด / อัจฉรา พยัพพานนท์, พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter