Normal view MARC view
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา วิทยานิพนธ์. (Corporate Name)

Preferred form: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา วิทยานิพนธ์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (OSt)38323: สุวิทย์ มณีวงศ์. 69620, ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ เกี่ยวกับทักษะทางการบริหาร ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มอาชีวศึกษาภาคกลาง /, 2538.

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter