Normal view MARC view
 • ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

Entry Personal Name

Number of records used in: 13

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 288802

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: OSt

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20190222222716.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 190222|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: OSt
 • Transcribing agency: OSt

100 ## - HEADING--PERSONAL NAME

 • Personal name: ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Work cat.: (OSt)149933: ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์., รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย =, 2558.
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter