Normal view MARC view
 • บุษบา สุธีธร.

Entry Personal Name

Number of records used in: 5

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 282979

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: OSt

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20190222221936.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 190222|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: OSt
 • Transcribing agency: OSt

100 ## - HEADING--PERSONAL NAME

 • Personal name: บุษบา สุธีธร.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Work cat.: (OSt)77331: บุษบา สุธีธร., รายงานการวิจัยการศึกษาทิศทางการทำงานร่วมกันขององค์กรภาคสื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ้นแก่เยาวชน =, 2545]
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter