Normal view MARC view
  • วรางคณา บุญน้อม,

วรางคณา บุญน้อม, 2519- ผู้แต่ง. (Personal Name)

Preferred form: วรางคณา บุญน้อม, 2519- ผู้แต่ง.

Machine generated authority record.

Work cat.: (OSt)156041: วรางคณา บุญน้อม, 2519- ผู้แต่ง., ผลการใช้วิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เรื่องสารในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 6 ศิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 =

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter