Normal view MARC view
  • การประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2558 เรื่อง "การปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21"

การประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2558 เรื่อง "การปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21" (2558 : อุบลราชธานี) (Meeting Name)

Preferred form: การประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2558 เรื่อง "การปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21" (2558 : อุบลราชธานี)

Machine generated authority record.

Work cat.: (OSt)149746: การประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2558 เรื่อง "การปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21" (2558 : อุบลราชธานี), สรุปผลการประชุมวิชาการเสนอผลงานทางวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2558 เรื่อง "การปฏิรูปตนเองในศตวรรษที่ 21" 21-22 พฤษภาคม 2558 /, 2558.

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter