Normal view MARC view
  • คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. (Corporate Name)

Preferred form: คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Machine generated authority record.

Work cat.: (OSt)109120: บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 /, [2552?]

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter