Normal view MARC view
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง วิทยานิพนธ์. (Corporate Name)

Preferred form: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง วิทยานิพนธ์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (OSt)83858: ปัญญา อยู่ประเสริฐ, 2474- 148768, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) กับผลทางการเมือง =, 2547.

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter