ชุดวิชาการบริหารราชการไทย (Record no. 92730)

000 -LEADER
fixed length control field 07670nim a2200421 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000106755
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ss usuuubauuuu
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 070122s2004 th nnn g i 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201406181312
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catbsom
Level of effort used to assign subject headings 201311221036
Level of effort used to assign classification catbsom
Level of effort used to assign subject headings 201010212021
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200703190848
Level of effort used to assign classification cattbus
-- 200701220953
-- cattbus
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number av STOU 33201 TC-T 50/001
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ชุดวิชาการบริหารราชการไทย
Medium [เทปเสียงประจำชุดวิชา] =
Remainder of title Thai public administration /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การบริหารราชการไทย
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Thai public administration
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ,
Date of publication, distribution, etc. 2547.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 4 ตลับ (201 นาที)
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ตลับที่ 1.
Title แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (15 นาที) --
Title ประวัติและพัฒนาการของการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (13 นาที) --
Title ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
Miscellaneous information (11 นาที) --
Title ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
Miscellaneous information (13 นาที) --
-- ตลับที่ 2.
Title ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (12 นาที) --
Title ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Miscellaneous information (15 นาที) --
Title ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (12 นาที) --
Title ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Miscellaneous information (15 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ตลับที่ 3.
Title การบริหารราชการส่วนกลาง /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (15 นาที) --
Title การบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility เสน่ห์ จุ้ยโต
Miscellaneous information (15 นาที) --
Title การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น /
Statement of responsibility เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
Miscellaneous information (15 นาที) --
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย /
Statement of responsibility มานิต ศุทธสกุล
Miscellaneous information (10 นาที) --
-- ตลับที่ 4.
Title การบริหารการคลัง งบประมาณและพัสดุในราชการไทย /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (10 นาที) --
Title การพัฒนาการบริหารราชหารไทย /
Statement of responsibility นราธิป ศรีราม
Miscellaneous information (15 นาที) --
Title แนวโน้มและทิศทางในการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
Miscellaneous information (15 นาที).
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารรัฐกิจ
Geographic subdivision ไทย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 163351
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work ประวัติและพัฒนาการของการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 148042
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 148043
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 148044
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 163352
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 148046
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 163353
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 148048
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work การบริหารราชการส่วนกลาง.
9 (RLIN) 163354
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work การบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 85422
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.
Title of a work การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.
9 (RLIN) 148050
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มานิต ศุทธสกุล.
Title of a work การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย.
9 (RLIN) 148051
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work การบริหารการคลัง งบประมาณและพัสดุในราชการไทย.
9 (RLIN) 148052
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นราธิป ศรีราม.
Title of a work การพัฒนาการบริหารราชหารไทย.
9 (RLIN) 148053
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.
Title of a work แนวโน้มและทิศทางในการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 163355
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
9 (RLIN) 266914

No items available.

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter