เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย = (Record no. 87930)

000 -LEADER
fixed length control field 09349aam a22004937a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000101939
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 060502s2006 th b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9749757424 (ล. 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9749757432 (ล. 2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208291351
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010241413
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200703211511
Level of effort used to assign classification catysay
Level of effort used to assign subject headings 200702071428
Level of effort used to assign classification acqanis
-- 200605021341
-- acqmpra
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 80206 T 2549
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย =
Remainder of title Problems of rural development in Thailand /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Problems of rural development in Thailand
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2549.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((10), [423] ; (11), [371]) หน้า ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility ปธาน สุวรรณมงคล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข /
Statement of responsibility จุมพล หนิมพานิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ /
Statement of responsibility อลงกต วรกี --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน /
Statement of responsibility วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย /
Statement of responsibility อลงกต วรกี.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย /
Statement of responsibility วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility เสนีย์ คำสุข, วิเชียร ตันศิริคงคล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility วิเชียร ตันศิริคงคล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility ทวี สุรฤทธิกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility จุมพล หนินพานิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย /
Statement of responsibility โกวิทย์ พวงงาม --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน /
Statement of responsibility อาภรณ์พันธุ์ จันทร์สว่าง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพัฒนาชนบท
Geographic subdivision ไทย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
Title of a work โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155976
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.
Title of a work บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155977
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
Title of a work พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155978
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปธาน สุวรรณมงคล.
Title of a work แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155979
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข.
9 (RLIN) 155980
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อลงกต วรกี.
Title of a work ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ.
9 (RLIN) 155981
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.
Title of a work ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน.
9 (RLIN) 155982
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อลงกต วรกี.
Title of a work กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย.
9 (RLIN) 155983
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.
Title of a work พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย.
9 (RLIN) 155984
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสนีย์ คำสุข.
Title of a work รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155985
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิเชียร ตันศิริคงคล.
Title of a work รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155986
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิเชียร ตันศิริคงคล.
Title of a work ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155987
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวี สุรฤทธิกุล.
Title of a work ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155988
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จุมพล หนิมพานิช.
Title of a work ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155989
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โกวิทย์ พวงงาม.
Title of a work แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย.
9 (RLIN) 155990
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,
Dates associated with a name 2483-
Title of a work การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน.
9 (RLIN) 155991
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชารัฐศาสตร์.
9 (RLIN) 279516
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000216412 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000216413 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000216411 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000216410 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000254411 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000254412 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000254409 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000254410 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000397411 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000397412 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000397410 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000397409 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000274409 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000274410 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000274411 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000274412 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000140960 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000140957 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000140958 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000140959 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000147495 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000147494 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000147493 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000147492 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000140956 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 8-15
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000147491 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-7
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000292423 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000292424 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000292426 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000292425 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000313411 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000313412 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000313413 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000313414 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000333412 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000333413 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000333410 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000333411 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000351416 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 80206 T 2549 1000351415 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000351418 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 80206 T 2549 1000351417 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter