เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม = (Record no. 83756)

000 -LEADER
fixed length control field 09987cam a2200541 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000097698
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 050614s2004 th a b o000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746457144 (ล. 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746457152 (ล. 2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208291318
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010201612
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200507051102
Level of effort used to assign classification catbsai
Level of effort used to assign subject headings 200506141506
Level of effort used to assign classification acqmpra
-- 200506141458
-- acqmpra
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 91324 T 2547
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม =
Remainder of title Principles of forest extension of environment /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Principles of forest extension of environment
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2547.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((10), 327 ; (10), 368 หน้า)
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ชื่อเรื่องเดิม: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1
Title การส่งเสริมการป่าไม้กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility วศิน อิงคพัฒนากุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ /
Statement of responsibility พรชุลีย์ นิลวิเศษ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3
Title วิธีการและเทคนิคในการส่งเสริมการป่าไม้ /
Statement of responsibility พรชุลีย์ นิลวิเศษ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4
Title กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม /
Statement of responsibility รณกร ตีรกานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5
Title การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์, วิสูตร อยู่คง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6
Title การสื่อสารและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการป่าไม้ /
Statement of responsibility สินีนุช ครุฑเมือง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7
Title สังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร
Statement of responsibility สิน พันธุ์พินิจ, สมจิต โยธะคง.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8
Title องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility สมเกียรติ จันทร์ไพแสง, วศิน อิงคพัฒนากุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9
Title บทบาทและจริยธรรมของนักส่งเสริมการป่าไม้ /
Statement of responsibility สุกัญญา อธิปอนันต์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10
Title การวางแผน การติดตามและการประเมินผลในงานส่งเสริมการป่าไม้ /
Statement of responsibility บำเพ็ญ เขียวหวาน, สำราญ สาราบรรณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11
Title การส่งเสริมการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม /
Statement of responsibility รณกร ตีรกานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12
Title แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility ชัยวัฒน์ คงสม --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13
Title การดำเนินงานส่งเสริมการป่าไม้ของประเทศไทย /
Statement of responsibility ดุสิต เวชกิจ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14
Title การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ /
Statement of responsibility ชัยวัฒน์ คงสม --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15
Title แนวทางการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /
Statement of responsibility โกมล แพรกทอง, เตือนใจ นุชดำรงค์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ป่าไม้และการป่าไม้
General subdivision แง่สิ่งแวดล้อม.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการป่าไม้.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วศิน อิงคพัฒนากุล.
Title of a work การส่งเสริมการป่าไม้กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 148538
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรชุลีย์ นิลวิเศษ.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้.
9 (RLIN) 148539
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรชุลีย์ นิลวิเศษ.
Title of a work วิธีการและเทคนิคในการส่งเสริมการป่าไม้.
9 (RLIN) 148540
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รณกร ตีรกานนท์.
Title of a work กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม.
9 (RLIN) 148541
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์.
Title of a work การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 148542
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิสูตร อยู่คง.
Title of a work การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 148543
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สินีนุช ครุฑเมือง.
Title of a work การสื่อสารและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการป่าไม้.
9 (RLIN) 148544
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สิน พันธุ์พินิจ.
Title of a work สังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร.
9 (RLIN) 148545
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมจิต โยธะคง.
Title of a work สังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร.
9 (RLIN) 148546
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเกียรติ จันทร์ไพแสง.
Title of a work องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 148547
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุกัญญา อธิปอนันต์.
Title of a work บทบาทและจริยธรรมของนักส่งเสริมการป่าไม้.
9 (RLIN) 148548
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วศิน อิงคพัฒนากุล.
Title of a work องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 148549
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บำเพ็ญ เขียวหวาน.
Title of a work การวางแผน การติดตามและการประเมินผลในงานส่งเสริมการป่าไม้.
9 (RLIN) 148550
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สำราญ สาราบรรณ์.
Title of a work การวางแผน การติดตามและการประเมินผลในงานส่งเสริมการป่าไม้.
9 (RLIN) 148551
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รณกร ตีรกานนท์.
Title of a work การส่งเสริมการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม.
9 (RLIN) 148552
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยวัฒน์ คงสม.
Title of a work แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 148553
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ดุสิต เวชกิจ.
Title of a work การดำเนินงานส่งเสริมการป่าไม้ของประเทศไทย.
9 (RLIN) 148554
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยวัฒน์ คงสม.
Title of a work การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ.
9 (RLIN) 148555
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โกมล แพรกทอง.
Title of a work แนวทางการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย.
9 (RLIN) 148556
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เตือนใจ นุชดำรงค์.
Title of a work แนวทางการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย.
9 (RLIN) 148557
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
9 (RLIN) 17007
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reserved Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 231.00 STOU 91324 T 2547 1000134516 2018-07-22 1 2018-07-22 Reserved Book 1-7
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 264.00 STOU 91324 T 2547 1000134521 2018-07-22 1 2018-07-22 Reserved Book 8-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter