เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค = (Record no. 79496)

000 -LEADER
fixed length control field 09997nam a2200565 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000093387
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 040615s2003 th a b f000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746454846 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746454854 (ล.2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208291250
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010232318
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200502021515
Level of effort used to assign classification cathpre
Level of effort used to assign subject headings 200502021514
Level of effort used to assign classification cathpre
-- 200406150938
-- catbsai
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 33420 T 2546
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค =
Remainder of title Provincial administration /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Provincial administration
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2546.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1
Title แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 2
Title ปัจจัยแวดล้อมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility อภิชัย ศรีโสภิต -- หน่วยที่ 3
Title โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ -- หน่วยที่ 4
Title การบริหารราชการระดับจังหวัด /
Statement of responsibility ประสิทธิ์ การกลาง -- หน่วยที่ 5
Title การบริหารการปกครองระดับอำเภอ /
Statement of responsibility เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 6
Title การปกครองท้องที่ /
Statement of responsibility รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ -- หน่วยที่ 7
Title ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง /
Statement of responsibility กุลธน ธนาพงศธร และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- หน่วยที่ 8
Title ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น /
Statement of responsibility กุลธน ธนาพงศธร และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2 หน่วยที่ 9
Title บทบาทภาคประชาคมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility ยุวัฒน์ วุฒิเมธี -- หน่วยที่ 10
Title การวางแผน การประสานงาน และการควบคุมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ -- หน่วยที่ 11
Title การบริหารโครงการและงบประมาณในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility สุเทพ เชาวลิต -- หน่วยที่ 12
Title การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ, สมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ และอรวรรณ นุ้ยภักดี -- หน่วยที่ 13
Title ยุทธศาสตร์แนวใหม่ของการบริหารราชการจังหวัด /
Statement of responsibility ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ -- หน่วยที่ 14
Title ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และเสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 15
Title แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility เสน่ห์ จุ้ยโต.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารรัฐกิจ
General subdivision ส่วนภูมิภาค.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การปกครองท้องถิ่น
Geographic subdivision ไทย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 283144
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อภิชัย ศรีโสภิต.
Title of a work ปัจจัยแวดล้อมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140823
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.
Title of a work โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140824
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประสิทธิ์ การกลาง.
Title of a work การบริหารราชการระดับจังหวัด.
9 (RLIN) 140825
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work การบริหารราชการระดับอำเภอ.
9 (RLIN) 80284
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กุลธน ธนาพงศธร.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง.
9 (RLIN) 283145
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง.
9 (RLIN) 140827
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุกิจ จุลละนันท์.
Title of a work โครงการและกิจกรรมพิเศษในการบริหารราชการของจังหวัด.
9 (RLIN) 283146
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กุลธน ธนาพงศธร.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น.
9 (RLIN) 283147
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น.
9 (RLIN) 140830
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.
Title of a work บทบาทภาคประชาคมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140831
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์.
Title of a work การวางแผน การประสานงาน และการควบคุมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140832
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุเทพ เชาวลิต.
Title of a work การบริหารโครงการและงบประมาณในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140833
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.
Title of a work การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140834
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์.
Title of a work การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140835
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรวรรณ นุ้ยภักดี.
Title of a work การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140836
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์.
Title of a work ยุทธศาสตร์แนวทางใหม่ของการบริหารราชการจังหวัด.
9 (RLIN) 140837
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.
Title of a work ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140838
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140839
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 140840
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.
Title of a work การปกครองท้องที่.
9 (RLIN) 140841
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
9 (RLIN) 266914
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Periodical
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out Total Renewals Source of classification or shelving scheme
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000212239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000212240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000212241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000212242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000231242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000231241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000231240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000231239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000250239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000250240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000250241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000250242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000394239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000394240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000394241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000394242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000270239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000270240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000270241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000270242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000130037 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000130038 2019-09-24 3 2018-07-22 General Book 1-8 1 2019-09-09    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000130039 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000130040 2020-07-22 5 2018-07-22 General Book 1-8 1 2020-03-19 3  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000130042 2019-09-24 2 2018-07-22 General Book 9-15 1 2019-09-09    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000130043 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000130044 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000130045 2020-07-22 5 2018-07-22 General Book 9-15 1 2020-03-19 3  
    Lib. Use Only Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000130041 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 9-15        
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000130036 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-8        
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000290239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000290240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000290241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000290242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000309241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000309242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000309243 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000309244 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000330239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000330240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000330241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000330242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000348241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000348242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000348239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000348240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000367242 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 9-15        
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000367239 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 264.00 STOU 33420 T 2546 1000367240 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-8        
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 231.00 STOU 33420 T 2546 1000367241 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 9-15        
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter