ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = (Record no. 77330)

000 -LEADER
fixed length control field 09989nam a2200541 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000091192
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 030911s2003 th a b f000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746454269 (ล. 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746455192 (ล. 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746455389 (ล. 3)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number 0093-26560
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208291230
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010211921
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200611151058
Level of effort used to assign classification catdrad
Level of effort used to assign subject headings 200611151056
Level of effort used to assign classification catdrad
-- 200403160619
-- VLOAD
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 13798 GT
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ =
Remainder of title Thesis /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาวิทยานิพนธ์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title วิทยานิพนธ์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Thesis
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2546.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1
Title แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศ /
Statement of responsibility ปัทมาพร เย็นบำรุง -- หน่วยที่ 2
Title รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง /
Statement of responsibility สมสรวง พฤติกุล -- หน่วยที่ 3
Title หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดการวิจัย /
Statement of responsibility สมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 4
Title การออกแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility สมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 5
Title การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ชุติมา สัจจานันท์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2. หน่วยที่ 6
Title การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 7
Title การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ -- หน่วยที่ 8
Title การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- หน่วยที่ 9
Title การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 10
Title การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ทัศนา หาญพล และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.3. หน่วยที่ 11
Title การเขียนวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 12
Title การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 13
Title การแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility สมสรวง พฤติกุล -- หน่วยที่ 14
Title การเขียนสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15
Title การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ /
Statement of responsibility ปัทมาพร เย็นบำรุง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิทยานิพนธ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สารสนเทศศาสตร์
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปัทมาพร เย็นบำรุง.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 137478
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมสรวง พฤติกุล.
Title of a work รูปแบบวิทยานิพนธ์ละการอ้างอิง.
9 (RLIN) 137479
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.
Title of a work หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดการวิจัย.
9 (RLIN) 137480
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.
Title of a work การออกแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137481
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา สัจจานันท์.
Title of a work การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137482
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พวา พันธุ์เมฆา.
Title of a work การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137483
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137484
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
Title of a work การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137485
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137486
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทิมา เขียวแก้ว.
Title of a work การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137487
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทัศนา หาญพล.
Title of a work การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137488
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.
Title of a work การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137489
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา สัจจานันท์.
Title of a work การเขียนวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137490
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญศรี พรหมมาพันธุ์.
Title of a work การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137491
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมสรวง พฤติกุล.
Title of a work การแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137492
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา สัจจานันท์.
Title of a work การเขียนสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137493
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปัทมาพร เย็นบำรุง.
Title of a work การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์.
9 (RLIN) 137494
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Source of classification or shelving scheme Total Checkouts Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000212379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000212380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000212383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000212384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000212181 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000212182 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000231184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000231183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000231383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000231384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000231379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000231380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000250379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000250380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000250383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000250384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000250183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000250184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000394379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000394380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000394383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000394384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000394183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000394184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000270379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000270380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000270383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000270384 2019-02-05 2 2018-07-22 General Book 11-15   1 2019-02-04
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000270183 2019-02-05 1 2018-07-22 General Book 1-5   1 2019-02-04
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000270184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book        
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000126365 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
  Missing Billed For Replacement (Long Overdue) Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000126366 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000126367 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000126368 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130117 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130118 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130119 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130120 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130127 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130128 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 11-15      
  Lost   Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130129 2018-09-01 4 2018-07-22 General Book 11-15   1 2018-09-01
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130130 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000140758 2019-08-28 6 2018-07-22 General Book 1-5   1 2019-07-31
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000126364 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-5      
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130116 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 6-10      
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000130126 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000290383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000290384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000290379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000290380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000290183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000290184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000309381 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000309382 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000309385 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000309386 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000309183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000309184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000330184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000330183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000330379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000330380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000330383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000330384 2020-10-15 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000348177 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000348178 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000348379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000348380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000348383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000348384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000367184 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-5      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000367383 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000367384 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000367379 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000367380 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 6-10      
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 0.00 STOU 13798 GT 1000367183 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-5      
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter