ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = (Record no. 53217)

000 -LEADER
fixed length control field 07130nam a2200529 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000064779
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 980610s2001 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746433903 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746433911 (ล.2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746433938 (ล.3)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746433946 (ล.4)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number 0066-72460
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208290949
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010241250
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200403152229
-- VLOAD
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 24701 GT
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา =
Remainder of title Educational research and statistics /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Educational research and statistics
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2544.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 4 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1.
Title การวิจัยทางการศึกษา /
Statement of responsibility อุทุมพร จามรมาน -- หน่วยที่ 2.
Title การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา /
Statement of responsibility ประพนธ์ เจียรกูล -- หน่วยที่ 3.
Title การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล /
Statement of responsibility พิตร ทองชั้น -- หน่วยที่ 4.
Title ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย /
Statement of responsibility ล้วน สายยศ
Miscellaneous information ล.2. หน่วยที่ 5.
Title การวิจัยเชิงพรรณนา /
Statement of responsibility กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 6.
Title การวิจัยเชิงทดลอง /
Statement of responsibility ปรีชา เนาว์เย็นผล -- หน่วยที่ 7.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพ /
Statement of responsibility สุภางค์ จันทวานิช.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.3. หน่วยที่ 8.
Title การวิจัยเชิงประเมิน /
Statement of responsibility สุพักตร์ พิบูลย์ -- หน่วยที่ 9.
Title เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง /
Statement of responsibility สมคิด พรมจุ้ย, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 10.
Title การเขียนโครงการวิจัย /
Statement of responsibility กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 11.
Title การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย /
Statement of responsibility เตือนใจ เกตุษา
Miscellaneous information ล.4. หน่วยที่ 12.
Title การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร /
Statement of responsibility บุญศรี พรหมมาพันธุ์, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม -- หน่วยที่ 13.
Title การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม /
Statement of responsibility สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล -- หน่วยที่ 14.
Title การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ /
Statement of responsibility กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล -- หน่วยที่ 15.
Title สถิตินันพาราเมตริก /
Statement of responsibility วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษา
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อุทุมพร จามรมาน.
Title of a work การวิจัยทางการศึกษา.
9 (RLIN) 70742
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประพนธ์ เจียรกูล.
Title of a work การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา.
9 (RLIN) 70743
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พิตร ทองชั้น.
Title of a work การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล.
9 (RLIN) 70744
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ล้วน สายยศ.
Title of a work ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย.
9 (RLIN) 70745
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กาญจนา วัธนสุนทร.
Title of a work การวิจัยเชิงพรรณนา.
9 (RLIN) 70746
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปรีชา เนาว์เย็นผล.
Title of a work การวิจัยเชิงทดลอง.
9 (RLIN) 70747
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุภางค์ จันทวานิช.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพ.
9 (RLIN) 70748
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญศรี พรหมมาพันธุ์.
Title of a work การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร.
9 (RLIN) 100812
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.
Title of a work การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร.
9 (RLIN) 100813
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.
Title of a work การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม.
9 (RLIN) 100814
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.
Title of a work การวิเคราะห์ความสัมพันธ์.
9 (RLIN) 100815
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
Title of a work สถิตินันพาราเมตริก.
9 (RLIN) 100816
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุพักตร์ พิบูลย์.
Title of a work การวิจัยเชิงประเมิน.
9 (RLIN) 100817
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมคิด พรมจุ้ย.
Title of a work เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง.
9 (RLIN) 100818
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.
Title of a work เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง.
9 (RLIN) 100819
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กาญจนา วัธนสุนทร.
Title of a work การเขียนโครงการวิจัย.
9 (RLIN) 100820
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เตือนใจ เกตุษา.
Title of a work การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย.
9 (RLIN) 100821
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 100589
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000206551 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000206539 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000206541 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000206540 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000206543 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000206542 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000206544 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000206545 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000224830 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000224827 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000224828 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000224825 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000224826 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000224823 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000224824 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000224821 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000243996 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000243997 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000243998 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000243999 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000244000 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000244001 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000244002 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000244003 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000386672 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000386673 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000386674 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000386675 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000386676 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000386677 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000386678 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000386679 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000259964 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000259965 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000259966 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000259967 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000259960 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-11    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000259961 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-11    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000259962 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000259963 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113249 2019-12-06 2 2018-07-22 General Book 1-4 1 2019-11-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113250 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113251 2019-09-13 4 2018-07-22 General Book 1-4 1 2019-09-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113252 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000113254 2019-09-13 2 2018-07-22 General Book 5-7 1 2019-09-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000113255 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000113256 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000113257 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 5-7    
  Lost   Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000114847 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-11    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000114848 2019-09-13 3 2018-07-22 General Book 8-11 2 2019-09-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000114849 2020-01-09 4 2018-07-22 General Book 8-11 1 2019-12-24
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000114850 2019-12-06 5 2018-07-22 General Book 8-11 1 2019-11-13
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113259 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113260 2018-07-22 3 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113261 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113262 2018-07-22 5 2018-07-22 General Book 12-15    
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113248 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-4    
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000113253 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 5-7    
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000114846 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 8-11    
    Non-circulating Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000113258 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 12-15    
  Lost   Available for Loans UB General Collection ODI General Collection UB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000320275 2018-09-06 2 2018-07-22 General Book 1-4 1 2018-09-06
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000283391 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000283392 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000283393 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000283394 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000283395 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000283396 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000283397 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000283398 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000303104 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000303105 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000303106 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000303107 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000303108 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000303109 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000303110 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000303111 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000320274 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000320276 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000320277 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000320278 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-11    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000320279 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-11    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000320280 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000320281 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 12-15    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000337192 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000337193 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000337194 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000337195 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000337196 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000337197 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000337198 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000337199 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000361193 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 11-15    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000361186 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000361187 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-4    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000361188 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 150.00 STOU 24701 GT 1000361189 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 5-7    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000361190 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000361191 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-10    
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 200.00 STOU 24701 GT 1000361192 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 11-15    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter