เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย = (Record no. 43428)

000 -LEADER
fixed length control field 07390nam a2200517 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000053864
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 961124s1986 th a f000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746113372 (ล.1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746113968 (ล.2)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number 0055-72460
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208290841
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010201418
Level of effort used to assign classification VLOAD
-- 200403151915
-- VLOAD
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 33201 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการไทย =
Remainder of title Thai public administration /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2529.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ;
Dimensions 29 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ลงรายการโดยใช้ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 13 ปี 2538.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1.
Title หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ /
Statement of responsibility ปภาวดี ดุลยจินดา -- หน่วยที่ 2.
Title วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ประวีณ ณ นคร -- หน่วยที่ 3.
Title ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร ราชการไทย /
Statement of responsibility ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 4.
Title การเมืองกับการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ชัยอนันต์ สมุทวณิช -- หน่วยที่ 5.
Title โครงสร้างและระบบบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility วิจิตร ศรีสอ้าน -- หน่วยที่ 6.
Title การบริหารราชการส่วนกลาง /
Statement of responsibility ปภาวดี ดุลยจินดา, ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 7.
Title การบริหารราชการส่วนภูมิภาค /
Statement of responsibility เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 8.
Title การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น /
Statement of responsibility ปรัชญา เวสารัชช์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2. หน่วยที่ 9.
Title การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย /
Statement of responsibility ประวีณ ณ นคร -- หน่วยที่ 10.
Title การบริหารการคลังและงบประมาณในระบบราชการไทย /
Statement of responsibility ปภาวดี ดุลยจินดา, ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 11.
Title กระบวนการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ประยูร ศรีประสาธน์ -- หน่วยที่ 12.
Title การบริหารรัฐวิสาหกิจของไทย /
Statement of responsibility จิระจิตต์ ราคา -- หน่วยที่ 13.
Title ปัญหาของการบริหารราชการไทยและแนวทางแก้ไข /
Statement of responsibility ชัยอนันต์ สมุทวนิช, ปธาน สุวรรณมงคล -- หน่วยที่ 14.
Title การพัฒนาการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ปฐม มณีโรจน์ -- หน่วยที่ 15.
Title แนวโน้มของการบริหารราชการไทย /
Statement of responsibility ปธาน สุวรรณมงคล.
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision การเมืองและการปกครอง.
9 (RLIN) 30399
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารรัฐกิจ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปภาวดี ดุลยจินดา.
Title of a work หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ.
9 (RLIN) 85415
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประวีณ ณ นคร.
Title of a work วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85416
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ การบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85417
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Title of a work การเมืองกับการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85418
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิจิตร ศรีสอ้าน.
Title of a work โครงสร้างและระบบบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85419
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปภาวดี ดุลยจินดา.
Title of a work การบริหารราชการส่วนกลาง.
9 (RLIN) 85420
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work การบริหารราชการส่วนกลาง.
9 (RLIN) 85421
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เสน่ห์ จุ้ยโต.
Title of a work การบริหารราชการส่วนภูมิภาค.
9 (RLIN) 85422
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปรัชญา เวสารัชช์.
Title of a work การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น.
9 (RLIN) 85423
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประวีณ ณ นคร.
Title of a work การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย.
9 (RLIN) 85424
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปภาวดี ดุลยจินดา.
Title of a work การบริหารการคลังและงบประมาณ ในระบบราชการไทย.
9 (RLIN) 85425
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work การบริหารการคลังและงบประมาณใน ระบบราชการไทย.
9 (RLIN) 85426
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประยูร ศรีประสาธน์.
Title of a work กระบวนการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85427
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จิระจิตต์ ราคา.
Title of a work การบริหารรัฐวิสาหกิจของไทย.
9 (RLIN) 85428
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Title of a work ปัญหาของการบริหารราชการไทยและ แนวทางแก้ไข.
9 (RLIN) 85429
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปธาน สุวรรณมงคล.
Title of a work ปัญหาของการบริหารราชการไทยและ แนวทางแก้ไข.
9 (RLIN) 85430
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปฐม มณีโรจน์.
Title of a work การพัฒนาการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85431
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปธาน สุวรรณมงคล.
Title of a work แนวโน้มของการบริหารราชการไทย.
9 (RLIN) 85432
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
9 (RLIN) 266914
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC)
a 01000106
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000204064 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000204065 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000204066 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000204067 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000241871 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000241872 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000241873 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000241874 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000262482 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000262483 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000262484 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000263906 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 120.00 STOU 33201 T 1000074610 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 120.00 STOU 33201 T 1000074611 2018-07-21 3 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 120.00 STOU 33201 T 1000074612 2018-07-21 4 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 120.00 STOU 33201 T 1000074613 2018-07-21 5 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 105.00 STOU 33201 T 1000074538 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 105.00 STOU 33201 T 1000074539 2018-07-21 3 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 105.00 STOU 33201 T 1000074540 2018-07-21 4 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-21 105.00 STOU 33201 T 1000074541 2018-07-21 5 2018-07-21 General Book 9-15    
  Lost   Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-21 120.00 STOU 33201 T 1000074609 2018-09-11 1 2018-07-21 Reference 1-8 1 2018-09-11
  Lost   Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-21 105.00 STOU 33201 T 1000074537 2018-09-11 1 2018-07-21 Reference 9-15 1 2018-09-11
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000281357 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000281358 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000281359 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000281360 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000301144 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000301145 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000301146 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000301147 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000338651 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 33201 T 1000336336 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 33201 T 1000336337 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15    
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 340.00 STOU 33201 T 1000338650 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter