เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ = (Record no. 42035)

000 -LEADER
fixed length control field 11162cam a2200613 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000051911
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 961114s1991 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746134043 (ล. 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9746134226 (ล. 2)
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number 0053-75660
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201502131414
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catbsom
Level of effort used to assign subject headings 201208290830
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010212120
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 200602080945
Level of effort used to assign classification catbsai
-- 200403151832
-- VLOAD
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 26406 T
245 00 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ =
Remainder of title Non-formal educational media development and application /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Non-formal educational media development and application
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. โรงพิมพ์ มสธ.,
Date of publication, distribution, etc. 2534.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 29 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.1. หน่วยที่ 1.
Title สื่อสำหรับการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility รัตนา พุ่มไพศาล -- หน่วยที่ 2.
Title การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility อาชัญญา สิริยานนท์ -- หน่วยที่ 3.
Title การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility สุนทร สุนันท์ชัย, ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ -- หน่วยที่ 4.
Title การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทความรู้พื้นฐาน /
Statement of responsibility ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ -- หน่วยที่ 5.
Title การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะอาชีพ /
Statement of responsibility สุรกุล เจนอบรม, สุมาลี สังข์ศรี -- หน่วยที่ 6.
Title การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบนอกระบบประเภทข่าวสารข้อมูล /
Statement of responsibility ทวี นาคบุตร, วิศนี ศิลตระกูล -- หน่วยที่ 7.
Title ประชาชนกับการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility สุมาลี สังข์ศรี, วีรฉัตร สุปัญโญ -- หน่วยที่ 8.
Title สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้สื่อในการจัดการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information ล.2. หน่วยที่ 9.
Title การผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ, ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ -- หน่วยที่ 10.
Title การผลิตและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility ยงยุทธ รักษาศรี -- หน่วยที่ 11.
Title การผลิตและการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility ชัยยงค์ พรหมวงศ์, อาชัญญา สิริยานนท์ -- หน่วยที่ 13.
Title การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, นิคม ทาแดง -- หน่วยที่ 14.
Title การผลิตและการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility ศิริวรรณ สายหงษ์, สมประสงค์ วิทยเกียรติ -- หน่วยที่ 15.
Title การติดตามและการประเมินผลสื่อการศึกษานอกระบบ /
Statement of responsibility เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ, ปาน กิมปี.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การสอนด้วยสื่อ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษานอกระบบโรงเรียน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัตนา พุ่มไพศาล.
Title of a work สื่อสำหรับการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81740
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อาชัญญา สิริยานนท์.
Title of a work การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81741
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุนทร สุนันท์ชัย.
Title of a work การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อการเพื่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81742
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.
Title of a work การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81743
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.
Title of a work การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทความรู้พื้นฐาน.
9 (RLIN) 81744
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุรกุล เจนอบรม.
Title of a work การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอก ระบบประเภททักษะอาชีพ.
9 (RLIN) 81745
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุมาลี สังข์ศรี.
Title of a work การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะอาชีพ.
9 (RLIN) 81746
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวี นาคบุตร.
Title of a work การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอก ระบบประเภทข่าวสารข้อมูล.
9 (RLIN) 81747
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิศนี ศิลตระกูล.
Title of a work การใช้สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทข่าวสารข้อมูล.
9 (RLIN) 81748
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุมาลี สังข์ศรี.
Title of a work ประชาชนกับการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81749
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วีรฉัตร สุปัญโญ.
Title of a work ประชาชนกับการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81750
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.
Title of a work สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการใช้สื่อในการจัดการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81751
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81752
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชูศักดิ์ เพรสคอทท์.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81753
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ยงยุทธ รักษาศรี.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81754
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81755
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อาชัญญา สิริยานนท์.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81756
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name กล้า สมตระกูล.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81757
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชูศักดิ์ เพรสคอทท์.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81758
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นิคม ทาแดง.
Title of a work การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81759
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศิริวรรณ สายหงษ์.
Title of a work การผลิตและการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81760
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมประสงค์ วิทยเกียรติ.
Title of a work การผลิตและการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81761
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ.
Title of a work การติดตามและการประเมินผลสื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81762
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปาน กิมปี.
Title of a work การติดตามและการประเมินผลสื่อการศึกษานอกระบบ.
9 (RLIN) 81763
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
9 (RLIN) 13214
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
945 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC)
a 01000106
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000204629 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000204630 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000204627 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000204628 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000241383 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000241384 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000241385 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000241386 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000383796 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000383797 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000383798 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000383799 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000262018 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000262019 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000262020 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000262021 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000030868 2018-07-21 1 2018-07-21 Reference 1-8
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000030873 2018-07-21 1 2018-07-21 Reference 9-15
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000280862 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000280863 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000280864 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000280865 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000300661 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000300662 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000300663 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000300664 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000319961 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000319962 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000319963 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000319964 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000343828 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 264.00 STOU 26406 T 1000343829 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 1-8
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000343830 2018-07-21 1 2018-07-21 General Book 9-15
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-21 231.00 STOU 26406 T 1000343831 2018-07-21 2 2018-07-21 General Book 9-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter