เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม = (Record no. 164934)

000 -LEADER
fixed length control field 11989aam a2200757 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220525094144.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210211s2021 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161624897
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161624903
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161625382
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 52203 T 2564
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 302368
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม =
Remainder of title Environmental health /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title อนามัยสิ่งแวดล้อม
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Environmental health
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2564.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(10), [419] ; (10), [386] ; (11), [369] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility กำพล นันทพงษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การจัดหาน้ำสะอาด /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ, ปธานิน แสงอรุณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ /
Statement of responsibility สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปธานิน แสงอรุณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ /
Statement of responsibility จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, กุลธิดา บรรจงศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ /
Statement of responsibility จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, กุลธิดา บรรจงศิริ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา, ศรุดา จิรัฐกุลธนา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title มลพิษทางรังสี /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา, ศรุดา จิรัฐกุลธนา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ, พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การจัดการขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ /
Statement of responsibility ประยูร ฟองสถิตกุล, เนตรชนก เจริญสุข, พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การจัดการสารเคมีอันตราย /
Statement of responsibility เนตรชนก เจริญสุข, วรวิช นาคแป้น.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การสุขาภิบาลอาหาร /
Statement of responsibility สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, อนัญญา ประดิษฐปรีชา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ /
Statement of responsibility พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปราโมช เชี่ยวชาญ, นภพรรณ นันทพงษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย /
Statement of responsibility พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ /
Statement of responsibility สิริวรรณ จันทนจุลกะ, นภพรรณ นันทพงษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
Statement of responsibility กำพล นันทพงษ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อนามัยสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 413
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element มลพิษ
General subdivision การจัดการ.
9 (RLIN) 134579
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการของเสีย.
9 (RLIN) 150139
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กำพล นันทพงษ์.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 306216
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work การจัดหาน้ำสะอาด.
9 (RLIN) 306217
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปธานิน แสงอรุณ.
Title of a work การจัดหาน้ำสะอาด.
9 (RLIN) 306218
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ.
9 (RLIN) 256760
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปธานิน แสงอรุณ.
Title of a work การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ.
9 (RLIN) 306219
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.
Title of a work การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ.
9 (RLIN) 288768
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุลธิดา บรรจงศิริ.
Title of a work การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ.
9 (RLIN) 306220
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.
Title of a work การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ.
9 (RLIN) 256762
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุลธิดา บรรจงศิริ.
Title of a work การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ.
9 (RLIN) 306221
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน.
9 (RLIN) 256763
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรุดา จิรัฐกุลธนา.
Title of a work การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน.
9 (RLIN) 306223
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work มลพิษทางรังสี.
9 (RLIN) 256764
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรุดา จิรัฐกุลธนา.
Title of a work มลพิษทางรังสี.
9 (RLIN) 306224
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.
9 (RLIN) 134587
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
Title of a work การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.
9 (RLIN) 306225
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ประยูร ฟองสถิตกุล.
Title of a work การจัดการขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ.
9 (RLIN) 306226
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เนตรชนก เจริญสุข.
Title of a work การจัดการขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ.
9 (RLIN) 306227
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
Title of a work การจัดการขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ.
9 (RLIN) 306228
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เนตรชนก เจริญสุข.
Title of a work การจัดการสารเคมีอันตราย.
9 (RLIN) 256767
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรวิช นาคแป้น.
Title of a work การจัดการสารเคมีอันตราย.
9 (RLIN) 306229
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work การสุขาภิบาลอาหาร.
9 (RLIN) 256774
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อนัญญา ประดิษฐปรีชา.
Title of a work การสุขาภิบาลอาหาร.
9 (RLIN) 306232
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 256768
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 256769
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 256770
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นภพรรณ นันทพงษ์.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 306233
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
Title of a work การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย.
9 (RLIN) 256771
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริวรรณ จันทนจุลกะ.
Title of a work การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.
9 (RLIN) 306234
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นภพรรณ นันทพงษ์.
Title of a work การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
9 (RLIN) 306235
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กำพล นันทพงษ์.
Title of a work แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 (RLIN) 306236
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295303
856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier http://ebook.stou.ac.th/search/52203
Public note สำหรับนักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียน.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534164 2022-04-01 4 2022-04-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534165 2022-05-20 5 2022-04-01 General Book 1-5 1 2022-04-27
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534163 2022-04-01 3 2022-04-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534162 2022-04-01 2 2022-04-01 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534169 2022-04-01 4 2022-04-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534170 2022-04-01 5 2022-04-01 General Book 6-10    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534166 2022-04-01 1 2022-04-01 Reserved Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534168 2022-05-20 3 2022-04-01 General Book 6-10 1 2022-04-27
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534167 2022-04-01 2 2022-04-01 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534174 2022-04-01 4 2022-04-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534172 2022-04-01 2 2022-04-01 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534173 2022-05-20 3 2022-04-01 General Book 11-15 1 2022-04-27
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534175 2022-04-01 5 2022-04-01 General Book 11-15    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534171 2022-04-01 1 2022-04-01 Reserved Book 11-15    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2022-04-01 จัดซื้อ 250.00 STOU 52203 T 2564 1000534161 2022-04-01 1 2022-04-01 Reserved Book 1-5    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter