เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม = (Record no. 163563)

000 -LEADER
fixed length control field 09932aam a2200649 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
fixed length control field 20220512144736.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210211s2020 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161623524
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161623746
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161624033
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 54128 T
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม =
Remainder of title Industrial hygiene control technology /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Industrial hygiene control technology
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2563.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(11), [381] ; (10), [310] ; (10), [366] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title หลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม /
Statement of responsibility วรวิช นาคแป้น --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การระบายอากาศทั่วไป /
Statement of responsibility สุทิน อยู่สุข, วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์, ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, ทวีสุข พันธุ์เพ็ง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การระบายอากาศเฉพาะที่ /
Statement of responsibility วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ /
Statement of responsibility วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอ /
Statement of responsibility จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร /
Statement of responsibility กุลธิดา บรรจงศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความกดดันบรรยากาศ /
Statement of responsibility ศรุดา จิรัฐกุลธนา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ /
Statement of responsibility สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การควบคุมเสียง /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน /
Statement of responsibility อภิรดี ศรีโอภาส, สราวุธ สุธรรมาสา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม /
Statement of responsibility สุวัชร์ บัวแย้ม --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การออกแบบระบบแสงสว่าง /
Statement of responsibility ปรีชา ลอเสรีวานิช, ศรุดา จิรัฐกุลธนา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การจัดการอันตรายจากรังสี /
Statement of responsibility จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็น /
Statement of responsibility สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาชีวอนามัย.
9 (RLIN) 433
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.
9 (RLIN) 488
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อุตสาหกรรมโรงงาน
General subdivision มาตรฐานความปลอดภัย.
9 (RLIN) 305123
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การควบคุมกระบวนการผลิต.
9 (RLIN) 541
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรวิช นาคแป้น.
Title of a work หลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม.
9 (RLIN) 301563
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุทิน อยู่สุข.
Title of a work การระบายอากาศทั่วไป.
9 (RLIN) 301564
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.
Title of a work การระบายอากาศทั่วไป.
9 (RLIN) 301565
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล.
Title of a work การระบายอากาศทั่วไป.
9 (RLIN) 301566
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ทวีสุข พันธุ์เพ็ง.
Title of a work การระบายอากาศทั่วไป.
9 (RLIN) 301567
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.
Title of a work การระบายอากาศเฉพาะที่.
9 (RLIN) 189998
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์.
Title of a work การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่.
9 (RLIN) 189999
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดอนุภาค.
9 (RLIN) 190000
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.
Title of a work อุปกรณ์ควบคุมมลพิษอากาศชนิดก๊าซและไอ.
9 (RLIN) 301574
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุลธิดา บรรจงศิริ.
Title of a work หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร.
9 (RLIN) 301575
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรุดา จิรัฐกุลธนา.
Title of a work หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความกดดันบรรยากาศ.
9 (RLIN) 301576
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ.
9 (RLIN) 190004
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work การควบคุมเสียง.
9 (RLIN) 190005
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อภิรดี ศรีโอภาส.
Title of a work มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน.
9 (RLIN) 301577
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน.
9 (RLIN) 301578
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุวัชร์ บัวแย้ม.
Title of a work การป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของสารอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม.
9 (RLIN) 190007
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปรีชา ลอเสรีวานิช.
Title of a work การออกแบบระบบแสงสว่าง.
9 (RLIN) 190008
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรุดา จิรัฐกุลธนา.
Title of a work การออกแบบระบบแสงสว่าง.
9 (RLIN) 301579
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.
Title of a work การจัดการอันตรายจากรังสี.
9 (RLIN) 190009
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.
Title of a work การควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็น.
9 (RLIN) 190010
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295303
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier http://ebook.stou.ac.th/detail/29183/นโยบายสาธารณะ%20ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่
Public note สำหรับนักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียน.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
-- 304996
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527151 2021-10-18 1 2021-10-18 Reserved Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527152 2021-10-18 2 2021-10-18 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527153 2021-10-18 3 2021-10-18 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527154 2021-10-18 4 2021-10-18 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527155 2021-10-18 5 2021-10-18 General Book 1-5
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527156 2021-10-18 1 2021-10-18 Reserved Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527157 2021-10-18 2 2021-10-18 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527158 2021-10-18 3 2021-10-18 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527159 2021-10-18 4 2021-10-18 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527160 2021-10-18 5 2021-10-18 General Book 6-10
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527161 2021-10-18 1 2021-10-18 Reserved Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527162 2021-10-18 2 2021-10-18 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527163 2021-10-18 3 2021-10-18 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527164 2021-10-18 4 2021-10-18 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2021-10-18 จัดซื้อ 250.00 STOU 54128 T 1000527165 2021-10-18 5 2021-10-18 General Book 11-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter