หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ (Record no. 162570)

000 -LEADER
fixed length control field 07806nim a2200421 a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field sd fsngnnaahed
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 201214b2020 th nnn g i 0 tha d
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number av STOU 33444 CDA-T 63/010
245 00 - TITLE STATEMENT
Title หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ
Medium [sound recording] =
Remainder of title Public organization administration /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 14 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐ
Medium [sound recording]
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การบริหารองค์กรภาครัฐ
Medium [sound recording]
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Public organization administration
Medium [sound recording]
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2563.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 แผ่น (3,014 นาที) :
Other physical details ดิจิตอล ;
Dimensions 4 3/4 นิ้ว.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 1.
Title คำนำ สารบัญ รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษาชุดวิชา หน่วยที่ 1-7
Miscellaneous information (29 นาที) --
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (122 นาที) --
Title การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ /
Statement of responsibility สุรพร เสี้ยนสลาย
Miscellaneous information (224 นาที) --
Title การจัดการภาครัฐแนวใหม่ /
Statement of responsibility เพ็ญศรี มีสมนัย
Miscellaneous information (185 นาที) --
Title การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility สุพจน์ ทรายแก้ว, ศิริวรรณ มนอัตระผดุง
Miscellaneous information (149 นาที) --
Title การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
Miscellaneous information (319 นาที) --
Title การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ /
Statement of responsibility นงนารถ เพชรสม
Miscellaneous information (167 นาที) --
Title การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ /
Statement of responsibility รังสรรค์ ประเสริฐศรี
Miscellaneous information (197 นาที).
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information แผ่นที่ 2.
Title คำนำ สารบัญ รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษาชุดวิชา หน่วยที่ 8-15
Miscellaneous information (32 นาที) --
Title เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility อรวรรณ นุ้ยภักดี
Miscellaneous information (258 นาที) --
Title การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility มานิต ศุทธสกุล
Miscellaneous information (153 นาที) --
Title การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility อัจฉรา จินดารัตน์
Miscellaneous information (118 นาที) --
Title การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ /
Statement of responsibility อนันตพร กาญจนรัตน์
Miscellaneous information (211 นาที) --
Title เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ /
Statement of responsibility อำนาจ ศรีพูนสุข
Miscellaneous information (188 นาที) --
Title การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเครื่อข่าย /
Statement of responsibility อัจฉรา ภูมิคุปต์
Miscellaneous information (137 นาที) --
Title การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ /
Statement of responsibility ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
Miscellaneous information (180 นาที) --
Title การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง /
Statement of responsibility อำนาจ ศรีพูนสุข
Miscellaneous information (158 นาที) --
-- แผ่นที่ 3.
Title แบบฝึกปฏิบัติ หน่วยที่ 1-15
Miscellaneous information (200 นาที).
538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE
System details note MP3
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 923
Topical term or geographic name entry element การบริหารรัฐกิจ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159987
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159988
Personal name สุรพร เสี้ยนสลาย.
Title of a work การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159989
Personal name เพ็ญศรี มีสมนัย.
Title of a work การจัดการภาครัฐแนวใหม่.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159990
Personal name สุพจน์ ทรายแก้ว.
Title of a work การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159991
Personal name ศิริวรรณ มนอัตระผดุง.
Title of a work การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159992
Personal name เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์.
Title of a work การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159993
Personal name นงนารถ เพชรสม.
Title of a work การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159994
Personal name รังสรรค์ ประเสริฐศรี.
Title of a work การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159995
Personal name อรวรรณ นุ้ยภักดี.
Title of a work เทคนิคการบริหารองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 210509
Personal name มานิต ศุทธสกุล.
Title of a work การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159997
Personal name อัจฉรา จินดารัตน์.
Title of a work การบริหารการคลังและงบประมาณในองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159998
Personal name อนันตพร กาญจนรัตน์.
Title of a work การบริหารพัสดุในองค์กรภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 159999
Personal name อำนาจ ศรีพูนสุข.
Title of a work เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อัจฉรา ภูมิคุปต์.
Title of a work การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริการแบบเครื่อข่าย.
9 (RLIN) 299223
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 160001
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work การเสริมสร้างจิตสำนึกในการบริหารภาครัฐ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 160002
Personal name อำนาจ ศรีพูนสุข.
Title of a work การบริหารองค์กรภาครัฐในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง.
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 283229
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Audio
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111854 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111855 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111856 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111857 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111858 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111859 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111860 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111861 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111862 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111863 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111864 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio CB General Collection CB General Collection CB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008111865 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211603 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211604 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211605 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211606 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211607 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211608 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211609 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211610 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211611 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211612 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211613 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio LP General Collection LP General Collection LP Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008211614 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311298 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311299 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311300 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311301 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311302 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311303 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311304 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311305 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311306 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311307 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311308 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NK General Collection NK General Collection NK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008311309 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017897 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017898 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017899 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017900 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017901 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017902 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017903 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017904 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017905 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017906 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017907 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NR General Collection NR General Collection NR Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008017908 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412483 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412484 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412485 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412486 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412487 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412488 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412489 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412490 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412491 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412492 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412493 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio NW General Collection NW General Collection NW Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008412494 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037516 2021-03-22 1 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037517 2021-03-22 1 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037518 2021-03-22 1 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037519 2021-03-22 2 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037520 2021-03-22 2 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037521 2021-03-22 2 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037522 2021-03-22 3 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037523 2021-03-22 3 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037524 2021-03-22 3 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037525 2021-03-22 4 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037526 2021-03-22 4 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio ODI General Collection ODI General Collection ODI Audio 2021-03-22 STOU 33444 CDA-T 63/010 1007037527 2021-03-22 4 2021-03-22 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513261 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513262 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513263 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513264 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513265 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513266 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513267 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513268 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513269 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513270 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513271 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio PB General Collection PB General Collection PB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008513272 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612221 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612222 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612223 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612224 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612225 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612226 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612227 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612228 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612229 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612230 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612231 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio SK General Collection SK General Collection SK Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008612232 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711837 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711838 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711839 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711840 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711841 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711842 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711843 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711844 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711845 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711846 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711847 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UB General Collection UB General Collection UB Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008711848 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811943 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811944 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811945 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811946 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811947 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811948 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811949 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811950 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811951 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811952 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811953 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio UD General Collection UD General Collection UD Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008811954 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911227 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911228 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911229 2020-12-16 1 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911230 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911231 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-16 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911232 2020-12-16 2 2020-12-16 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911233 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911234 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911235 2020-12-17 3 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911236 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 1
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911237 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 2
        Available for Loans Audio YL General Collection YL General Collection YL Audio 2020-12-17 STOU 33444 CDA-T 63/010 1008911238 2020-12-17 4 2020-12-17 Audio แผ่นที่ 3
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter