เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข = (Record no. 162382)

000 -LEADER
fixed length control field 10122aam a2200589 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201124090718.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 201020s2019 th a# b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161619916
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620035
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620271
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 54122 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข.
9 (RLIN) 298795
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข =
Remainder of title Laws related to public health /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Laws related to public health
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(11), [418] ; (10), [428] ; (11), [376] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ /
Statement of responsibility เกวลิน ต่อปัญญาชาญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title สุขภาพและการสาธารณสุข /
Statement of responsibility เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title กฎหมายการสาธารณสุข /
Statement of responsibility ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข /
Statement of responsibility ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย /
Statement of responsibility ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง /
Statement of responsibility อรวรรณ น้อยวัฒน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค /
Statement of responsibility อารยา ประเสริฐชัย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล /
Statement of responsibility ชาญวิทย์ ทระเทพ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) /
Statement of responsibility สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, ปธานิน แสงอรุณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) /
Statement of responsibility กุณฑลีย์ บังคะดานรา, ปธานิน แสงอรุณ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ /
Statement of responsibility สุเทพ ศิลปานันทกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา, กุลธิดา บรรจงศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์ในทางกฎหมาย การพิสูจน์บุคคลและการชันสูตรบาดแผล /
Statement of responsibility ศรุดา จิรัฐกุลธนา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การสอบสวนอุบัติเหตุในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง /
Statement of responsibility ศรุดา จิรัฐกุลธนา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของต่างประเทศ องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ /
Statement of responsibility ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element กฎหมายสาธารณสุข.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เกวลิน ต่อปัญญาชาญ.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์.
9 (RLIN) 298555
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.
Title of a work สุขภาพและการสาธารณสุข.
9 (RLIN) 133878
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
Title of a work กฎหมายการสาธารณสุข.
9 (RLIN) 293414
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
Title of a work กฎหมายที่สนับสนุนงานสาธารณสุข.
9 (RLIN) 293413
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.
Title of a work กฎหมายคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัย.
9 (RLIN) 254077
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อรวรรณ น้อยวัฒน์.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ยา อาหาร และเครื่องสำอาง.
9 (RLIN) 293415
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อารยา ประเสริฐชัย.
Title of a work กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค.
9 (RLIN) 254079
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชาญวิทย์ ทระเทพ.
Title of a work กฎหมายวิชาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขและสถานพยาบาล.
9 (RLIN) 293417
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)
9 (RLIN) 298556
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปธานิน แสงอรุณ.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1)
9 (RLIN) 298557
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุณฑลีย์ บังคะดานรา.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2)
9 (RLIN) 254082
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปธานิน แสงอรุณ.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2)
9 (RLIN) 298558
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุเทพ ศิลปานันทกุล.
Title of a work กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.
9 (RLIN) 298559
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ.
9 (RLIN) 254085
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุลธิดา บรรจงศิริ.
Title of a work กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ.
9 (RLIN) 298560
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรุดา จิรัฐกุลธนา.
Title of a work ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์ในทางกฎหมาย การพิสูจน์บุคคลและการชันสูตรบาดแผล.
9 (RLIN) 298561
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรุดา จิรัฐกุลธนา.
Title of a work การสอบสวนอุบัติเหตุในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
9 (RLIN) 299071
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์.
Title of a work กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของต่างประเทศ องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
9 (RLIN) 298562
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295303
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000611478 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000611479 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000611480 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000611481 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000611482 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000611483 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000620455 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000620456 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000620457 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000620458 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000620459 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000620460 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-12-24 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000602457 2020-12-24   1 2020-12-24 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-12-24 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000602458 2020-12-24   2 2020-12-24 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-12-24 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000602459 2020-12-24   1 2020-12-24 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-12-24 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000602460 2020-12-24   2 2020-12-24 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-12-24 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000602461 2020-12-24   1 2020-12-24 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-12-24 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000602462 2020-12-24   2 2020-12-24 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-02 จัดซื้อ 250.00 1 STOU 54122 T 1000525900 2020-11-16 2020-11-02 5 2020-11-02 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-02 จัดซื้อ 250.00 2 STOU 54122 T 1000525905 2020-12-16 2020-12-16 5 2020-11-02 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-02 จัดซื้อ 250.00 1 STOU 54122 T 1000525910 2020-11-16 2020-11-02 5 2020-11-02 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525902 2020-11-07   2 2020-11-07 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525903 2020-11-07   3 2020-11-07 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525904 2020-11-07   4 2020-11-07 General Book 6-10
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525901 2020-11-07   1 2020-11-07 Reserved Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525907 2020-11-07   2 2020-11-07 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00 1 STOU 54122 T 1000525908 2020-12-05 2020-11-28 3 2020-11-07 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525909 2020-11-07   4 2020-11-07 General Book 11-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525906 2020-11-07   1 2020-11-07 Reserved Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525898 2020-11-07   3 2020-11-07 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525897 2020-11-07   2 2020-11-07 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525899 2020-11-07   4 2020-11-07 General Book 1-5
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-11-07 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000525896 2020-11-07   1 2020-11-07 Reserved Book 1-5
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 500.00   STOU 54122 T 1000656467 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 500.00   STOU 54122 T 1000656468 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 500.00   STOU 54122 T 1000656469 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 500.00   STOU 54122 T 1000656470 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 500.00   STOU 54122 T 1000656471 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 500.00   STOU 54122 T 1000656472 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000683460 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000683461 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000683462 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000683463 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000683464 2020-12-25   1 2020-12-25 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-12-25 จัดซื้อ 250.00   STOU 54122 T 1000683465 2020-12-25   2 2020-12-25 General Book 11-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter