เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช = (Record no. 162020)

000 -LEADER
fixed length control field 12433aam a2200697 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
fixed length control field 20201104145429.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200824s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620091
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161622565
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 93337 T 2562
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช =
Remainder of title Crop improvement and plant propagation /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Crop improvement and plant propagation
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(10), [335] ; (11), [422] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช /
Statement of responsibility พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, กุหลาบ เหล่าสาธิต --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title พื้นฐานพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช /
Statement of responsibility กุหลาบ เหล่าสาธิต, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง /
Statement of responsibility ธานี ศรีวงศ์ชัย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น /
Statement of responsibility ประกิจ สมท่า, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ /
Statement of responsibility บุณฑริกา นันทา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ /
Statement of responsibility บุณฑริกา นันทา, ธำรงเจต พัฒมุข, พิมพรรณ พิมลรัตน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการก่อกลายพันธุ์ /
Statement of responsibility ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, นุชรัฐ บาลลา.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช /
Statement of responsibility จรรยา สิงห์คำ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ /
Statement of responsibility อัจฉรา จิตตลดากร, มนตรี คงแดง, ณัฐวุฒิ สิงห์คำ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ /
Statement of responsibility กิริยา สังข์ทองวิเศษ, วรรธนัย อ้นสำราญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและการตัดชำ /
Statement of responsibility ปริชาติ ดิษฐกิจ, รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง /
Statement of responsibility สัจจา บรรจงศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก /
Statement of responsibility ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, บุณฑริกา นันทา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ /
Statement of responsibility นพมณี โทปุญญานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช /
Statement of responsibility หฤษฎี ภัทรดิลก, จันทรวิภา ธนะโสภณ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, จิตราพรรณ เทียมปโยธร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element พืช
General subdivision การปรับปรุงพันธุ์.
9 (RLIN) 13868
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element พืช
General subdivision การขยายพันธุ์.
9 (RLIN) 15984
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.
Title of a work บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297473
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุหลาบ เหล่าสาธิต.
Title of a work บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297474
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุหลาบ เหล่าสาธิต.
Title of a work พื้นฐานพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297475
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.
Title of a work พื้นฐานพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297476
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธานี ศรีวงศ์ชัย.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง.
9 (RLIN) 297477
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ประกิจ สมท่า.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น.
9 (RLIN) 297478
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามต้น.
9 (RLIN) 297479
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name บุณฑริกา นันทา.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ.
9 (RLIN) 297480
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name บุณฑริกา นันทา.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ.
9 (RLIN) 297481
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธำรงเจต พัฒมุข.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ.
9 (RLIN) 297482
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พิมพรรณ พิมลรัตน์.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ.
9 (RLIN) 297483
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการก่อกลายพันธุ์.
9 (RLIN) 297484
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นุชรัฐ บาลลา.
Title of a work การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการก่อกลายพันธุ์.
9 (RLIN) 297485
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จรรยา สิงห์คำ.
Title of a work บทเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297486
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อัจฉรา จิตตลดากร.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ.
9 (RLIN) 297487
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name มนตรี คงแดง.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ.
9 (RLIN) 297488
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ณัฐวุฒิ สิงห์คำ.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ.
9 (RLIN) 297489
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กิริยา สังข์ทองวิเศษ.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ.
9 (RLIN) 297490
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรรธนัย อ้นสำราญ.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ.
9 (RLIN) 297491
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปริชาติ ดิษฐกิจ.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและการตัดชำ.
9 (RLIN) 297492
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name รัฐพล ฉัตรบรรยงค์.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งและการตัดชำ.
9 (RLIN) 297493
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สัจจา บรรจงศิริ.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชโดยการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง.
9 (RLIN) 297494
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก.
9 (RLIN) 297495
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name บุณฑริกา นันทา.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชโดยการแบ่งและการแยก.
9 (RLIN) 297496
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นพมณี โทปุญญานนท์.
Title of a work การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
9 (RLIN) 297497
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name หฤษฎี ภัทรดิลก.
Title of a work ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297498
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จันทรวิภา ธนะโสภณ.
Title of a work ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297499
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์.
Title of a work ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297500
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จิตราพรรณ เทียมปโยธร.
Title of a work ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช.
9 (RLIN) 297501
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295493
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
-- 297788
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-07 จัดซื้อ 400.00 STOU 93337 T 2562 1000525849 2020-10-07 4 2020-10-07 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-07 จัดซื้อ 400.00 STOU 93337 T 2562 1000525850 2020-10-07 5 2020-10-07 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-07 จัดซื้อ 400.00 STOU 93337 T 2562 1000525848 2020-10-07 3 2020-10-07 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-07 จัดซื้อ 400.00 STOU 93337 T 2562 1000525847 2020-10-07 2 2020-10-07 General Book 8-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-10-07 จัดซื้อ 400.00 STOU 93337 T 2562 1000525846 2020-10-07 1 2020-10-07 Reserved Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-12 จัดซื้อ 350.00 STOU 93337 T 2562 1000525842 2020-10-12 2 2020-10-12 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-12 จัดซื้อ 350.00 STOU 93337 T 2562 1000525844 2020-10-12 4 2020-10-12 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-12 จัดซื้อ 350.00 STOU 93337 T 2562 1000525845 2020-10-12 5 2020-10-12 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-10-12 จัดซื้อ 350.00 STOU 93337 T 2562 1000525843 2020-10-12 3 2020-10-12 General Book 1-7
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-10-12 จัดซื้อ 350.00 STOU 93337 T 2562 1000525841 2020-10-12 1 2020-10-12 Reserved Book 1-7
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter