เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน = (Record no. 161852)

000 -LEADER
fixed length control field 09331aam a2200541 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201006103123.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200817s2019 th ab b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161619800
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620202
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32336 T 2562
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน.
9 (RLIN) 297600
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน =
Remainder of title Sustainable tourism resources management in Thailand /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Sustainable tourism resources management in Thailand
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(12), [596] ; (12), [551] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ, แผนที่ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility ราณี อิสิชัยกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย /
Statement of responsibility วรรณา ศิลปอาชา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว /
Statement of responsibility พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ /
Statement of responsibility ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนสถาน /
Statement of responsibility ธนกฤต ลออสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม /
Statement of responsibility ราณี อิสิชัยกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณี /
Statement of responsibility วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย /
Statement of responsibility สมพงษ์ อำนวยเงินตรา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน /
Statement of responsibility ไอยเรศ ลิบลับ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
Statement of responsibility ไอยเรศ ลิบลับ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ /
Statement of responsibility ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี /
Statement of responsibility กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม /
Statement of responsibility กัลยา สว่างคง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน /
Statement of responsibility วรรณา ศิลปอาชา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การมีส่วนร่วมและเครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน /
Statement of responsibility รชพร จันทร์สว่าง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การท่องเที่ยว
General subdivision การจัดการ
Geographic subdivision ไทย.
651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name ไทย
General subdivision ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 277008
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ราณี อิสิชัยกุล.
Title of a work ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 297112
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรรณา ศิลปอาชา.
Title of a work ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย.
9 (RLIN) 297113
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์.
Title of a work ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน ศาสนสถานที่มีผลต่อการท่องเที่ยว.
9 (RLIN) 297114
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.
Title of a work ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ.
9 (RLIN) 205199
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนกฤต ลออสุวรรณ.
Title of a work ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถาน และศาสนสถาน.
9 (RLIN) 297115
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ราณี อิสิชัยกุล.
Title of a work ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม.
9 (RLIN) 297116
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์.
Title of a work ทรัพยากรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับงานเทศกาลประเพณี.
9 (RLIN) 297117
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมพงษ์ อำนวยเงินตรา.
Title of a work การสื่อความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย.
9 (RLIN) 297608
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ไอยเรศ ลิบลับ.
Title of a work การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
9 (RLIN) 205202
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ไอยเรศ ลิบลับ.
Title of a work การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.
9 (RLIN) 205208
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์.
Title of a work การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ.
9 (RLIN) 205205
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
Title of a work การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี.
9 (RLIN) 297121
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กัลยา สว่างคง.
Title of a work การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม.
9 (RLIN) 297122
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรรณา ศิลปอาชา.
Title of a work การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน.
9 (RLIN) 297123
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name รชพร จันทร์สว่าง.
Title of a work การมีส่วนร่วมและเครือข่ายการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน.
9 (RLIN) 297124
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295577
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 350.00 STOU 32336 T 2562 1000524180 2020-09-22 5 2020-09-22 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 350.00 STOU 32336 T 2562 1000524178 2020-09-22 3 2020-09-22 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 350.00 STOU 32336 T 2562 1000524177 2020-09-22 2 2020-09-22 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 350.00 STOU 32336 T 2562 1000524179 2020-09-22 4 2020-09-22 General Book 1-7
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 350.00 STOU 32336 T 2562 1000524176 2020-09-22 1 2020-09-22 Reserved Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 400.00 STOU 32336 T 2562 1000524185 2020-09-22 5 2020-09-22 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 400.00 STOU 32336 T 2562 1000524182 2020-09-22 2 2020-09-22 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 400.00 STOU 32336 T 2562 1000524184 2020-09-22 4 2020-09-22 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 400.00 STOU 32336 T 2562 1000524183 2020-09-22 3 2020-09-22 General Book 8-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-09-22 จัดซื้อ 400.00 STOU 32336 T 2562 1000524181 2020-09-22 1 2020-09-22 Reserved Book 8-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter