เอกสารการสอนชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย = (Record no. 161583)

000 -LEADER
fixed length control field 10060aam a2200553 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200813093646.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200708s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161617400
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161617394
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 21223 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 296657
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย =
Remainder of title Guideline in early childhood development /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Guideline in early childhood development
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 3.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((11), [407] ; (13), [508] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ อว 0602.16/684 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาศึกษาศาสตร์ ได้เสนอปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดโดยใช้รหัสชุดวิชาและเนื้อหาเดิมทั้งหมด จากชื่อชุดวิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชื่อชุดวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility พัชรี ผลโยธิน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย /
Statement of responsibility พัชรา พุ่มพชาติ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย /
Statement of responsibility ศิริพงษ์ ทิณรัตน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ /
Statement of responsibility สมสุดา มัธยมจันทร์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย /
Statement of responsibility ชนิพรรณ จาติเสถียร--
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย /
Statement of responsibility บัญชา แสนทวี --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย /
Statement of responsibility สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา /
Statement of responsibility อภิรดี ไชยกาล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย /
Statement of responsibility อรุณี หรดาล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ /
Statement of responsibility ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม /
Statement of responsibility วัฒนา ปุญญฤทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด /
Statement of responsibility กันตวรรณ มีสมสาร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา /
Statement of responsibility กัญจนา ศิลปกิจยาน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ /
Statement of responsibility เพ็ญศรี แสวงเจริญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน /
Statement of responsibility วัฒนา มัคคสมัน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาปฐมวัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พัชรี ผลโยธิน.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 263251
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พัชรา พุ่มพชาติ.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.
9 (RLIN) 296471
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศิริพงษ์ ทิณรัตน์.
Title of a work หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย.
9 (RLIN) 263253
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมสุดา มัธยมจันทร์.
Title of a work หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ.
9 (RLIN) 263254
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชนิพรรณ จาติเสถียร.
Title of a work แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย.
9 (RLIN) 263255
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name บัญชา แสนทวี.
Title of a work การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย.
9 (RLIN) 263256
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล.
Title of a work การรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย.
9 (RLIN) 263257
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อภิรดิ ไชยกาล.
Title of a work การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา.
9 (RLIN) 263258
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อรุณี หรดาล.
Title of a work การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย.
9 (RLIN) 263259
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ขวัญฟ้า รังสิยานนท์.
Title of a work การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์-จิตใจ.
9 (RLIN) 263260
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วัฒนา ปุญญฤทธิ์.
Title of a work การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม.
9 (RLIN) 263261
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กันตวรรณ มีสมสาร.
Title of a work การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด.
9 (RLIN) 296472
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กัญจนา ศิลปกิจยาน.
Title of a work การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา.
9 (RLIN) 263263
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เพ็ญศรี แสวงเจริญ.
Title of a work การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ.
9 (RLIN) 263264
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วัฒนา มัคคสมัน.
Title of a work ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน.
9 (RLIN) 263265
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 270111
740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย.
740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title ชุดวิชาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย.
740 #0 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000611225 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000611226 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000611227 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000611228 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000620221 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000620222 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000620223 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000620224 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000629223 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000629224 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000629225 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000629226 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000602223 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000602224 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000602225 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000602226 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000638223 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000638224 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000638225 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000638226 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000647268 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000647269 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000647270 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000647271 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000656233 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000656234 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000656235 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000656236 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000665228 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000665229 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000665230 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000665231 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000674227 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000674228 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000674229 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000674230 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000683226 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 350.00 STOU 21223 T 1000683227 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000683228 2020-08-06 1 2020-08-06 General Book 8-15
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2020-08-06 จัดซื้อ 400.00 STOU 21223 T 1000683229 2020-08-06 2 2020-08-06 General Book 8-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter