เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ = (Record no. 161286)

000 -LEADER
fixed length control field 09787aam a2200589 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
fixed length control field 20200921154434.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200514s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161619671
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620288
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161619909
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 52404 T
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ =
Remainder of title Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(11), [548] ; (12), [527] ; (11), [404] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้พื้นฐานการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ /
Statement of responsibility สมโภช รติโอฬาร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย /
Statement of responsibility มาลี เกื้อนพกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น /
Statement of responsibility สุธี สฤษฎิ์ศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การตรวจสุขภาพที่จำเป็นแต่ละกลุ่มวัย /
Statement of responsibility สุธี สฤษฎิ์ศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การใช้ยาในการบำบัดโรคเบื้องต้น /
Statement of responsibility เอกพล กาละดี.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ /
Statement of responsibility วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย /
Statement of responsibility เยาวภา ติอัชสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก /
Statement of responsibility วรางคณา จันทร์คง, นภัสชล ฐานะสิทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title กลุ่มอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ /
Statement of responsibility ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title กลุ่มอาการปวดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ /
Statement of responsibility อารยา ประเสริฐชัย.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title กลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ /
Statement of responsibility พรทิพย์ เกยุรานนท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ /
Statement of responsibility สุธี สฤษฎิ์ศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title ปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ /
Statement of responsibility พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ประกอบอาชีพ /
Statement of responsibility ศริศักดิ์ สุนทรไชย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การดูแลระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองด้านสาธารณสุข /
Statement of responsibility ศิริรัตน์ ปานอุทัย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การตรวจคัดโรค.
9 (RLIN) 218189
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบำบัด.
9 (RLIN) 296970
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผู้ป่วย
General subdivision การฟื้นฟูสมรรถภาพ.
9 (RLIN) 184865
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การส่งต่อผู้ป่วย.
9 (RLIN) 290211
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมโภช รติโอฬาร.
Title of a work ความรู้พื้นฐานการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ.
9 (RLIN) 295740
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name มาลี เกื้อนพกุล.
Title of a work การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย.
9 (RLIN) 235448
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุธี สฤษฎิ์ศิริ.
Title of a work การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น.
9 (RLIN) 295741
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุธี สฤษฎิ์ศิริ.
Title of a work การตรวจสุขภาพที่จำเป็นแต่ละกลุ่มวัย.
9 (RLIN) 295742
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เอกพล กาละดี.
Title of a work การใช้ยาในการบำบัดโรคเบื้องต้น.
9 (RLIN) 295743
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.
Title of a work การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ.
9 (RLIN) 295744
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เยาวภา ติอัชสุวรรณ.
Title of a work การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย.
9 (RLIN) 295745
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรางคณา จันทร์คง.
Title of a work กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก.
9 (RLIN) 295746
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นภัสชล ฐานะสิทธิ์.
Title of a work กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก.
9 (RLIN) 295747
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.
Title of a work กลุ่มอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ใหญ่.
9 (RLIN) 295748
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อารยา ประเสริฐชัย.
Title of a work กลุ่มอาการปวดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่.
9 (RLIN) 295749
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรทิพย์ เกยุรานนท์.
Title of a work กลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่.
9 (RLIN) 295750
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุธี สฤษฎิ์ศิริ.
Title of a work กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ.
9 (RLIN) 295751
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์.
Title of a work ปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ.
9 (RLIN) 295752
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศริศักดิ์ สุนทรไชย.
Title of a work ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ประกอบอาชีพ.
9 (RLIN) 295753
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศิริรัตน์ ปานอุทัย.
Title of a work การดูและระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองด้านสุาธารณสุข.
9 (RLIN) 295811
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295303
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
130 0# - MAIN ENTRY-UNIFORM TITLE
-- 296969
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-22 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523889 2020-08-22 4 2020-08-22 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-22 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523887 2020-08-22 2 2020-08-22 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-22 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523888 2020-10-20 3 2020-08-22 General Book 1-5 1 2020-10-19
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-22 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523890 2020-10-28 5 2020-08-22 General Book 1-5 1 2020-10-01
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-22 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523886 2020-08-22 1 2020-08-22 Reserved Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523899 2020-08-27 4 2020-08-27 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523898 2020-10-28 3 2020-08-27 General Book 11-15 1 2020-10-01
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523897 2020-10-20 2 2020-08-27 General Book 11-15 1 2020-10-19
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523900 2020-08-27 5 2020-08-27 General Book 11-15    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523896 2020-08-27 1 2020-08-27 Reserved Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523893 2020-10-20 3 2020-08-27 General Book 6-10 1 2020-10-19
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523892 2020-08-27 2 2020-08-27 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523894 2020-08-27 4 2020-08-27 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523895 2020-10-28 5 2020-08-27 General Book 6-10 1 2020-10-01
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-27 จัดซื้อ 250.00 STOU 52404 T 1000523891 2020-08-27 5 2020-08-27 Reserved Book 6-10    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter