เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = (Record no. 161264)

000 -LEADER
fixed length control field 09962aam a2200553 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200821091817.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200514s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161619510
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620011
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 32334 T 2562
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้.
9 (RLIN) 296226
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ =
Remainder of title Marketing information system and marketing research and feasibility study /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Marketing information system and marketing research and feasibility study
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(11), [277] ; (11), [424] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด /
Statement of responsibility ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด /
Statement of responsibility ภักดี มะนะเวศ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด /
Statement of responsibility ภักดี มะนะเวศ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด /
Statement of responsibility อภิรดี สราญรมย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การออกแบบการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility วิศนันท์ อุปรมัย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง /
Statement of responsibility ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title เครื่องมือวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การประมวลผลและการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย /
Statement of responsibility อโณทัย งามวิชัยกิจ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด /
Statement of responsibility วิชัย อริยะนันทกะ, ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ /
Statement of responsibility สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย /
Statement of responsibility ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด /
Statement of responsibility เชาว์ โรจนแสง.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
General subdivision การตลาด.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัยการตลาด.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การตลาด
General subdivision การศึกษาความเป็นไปได้.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.
Title of a work ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด.
9 (RLIN) 295674
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ภักดี มะนะเวศ.
Title of a work ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด.
9 (RLIN) 295675
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ภักดี มะนะเวศ.
Title of a work การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด.
9 (RLIN) 295676
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อภิรดี สราญรมย์.
Title of a work การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด.
9 (RLIN) 295677
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.
Title of a work ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295678
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิศนันท์ อุปรมัย.
Title of a work การออกแบบการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295679
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.
Title of a work การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง.
9 (RLIN) 295680
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.
Title of a work เครื่องมือวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295681
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.
Title of a work การประมวลผลและการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295682
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อโณทัย งามวิชัยกิจ.
Title of a work ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย.
9 (RLIN) 295683
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.
Title of a work การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295684
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิชัย อริยะนันทกะ.
Title of a work จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295685
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.
Title of a work จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด.
9 (RLIN) 295686
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ.
9 (RLIN) 295687
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.
Title of a work การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย.
9 (RLIN) 295688
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เชาว์ โรจนแสง.
Title of a work สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด.
9 (RLIN) 295689
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295577
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Checked out Date last checked out
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 350.00 STOU 32334 T 2562 1000523813 2020-08-03 3 2020-08-03 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 350.00 STOU 32334 T 2562 1000523812 2020-10-26 2 2020-08-03 General Book 1-7 1 2 2021-01-25 2020-10-26
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 350.00 STOU 32334 T 2562 1000523814 2020-08-03 4 2020-08-03 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 350.00 STOU 32334 T 2562 1000523815 2020-08-03 5 2020-08-03 General Book 1-7        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 400.00 STOU 32334 T 2562 1000523819 2020-08-03 4 2020-08-03 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 400.00 STOU 32334 T 2562 1000523820 2020-10-26 5 2020-08-03 General Book 8-15 1 2 2021-01-25 2020-10-26
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 400.00 STOU 32334 T 2562 1000523817 2020-08-03 2 2020-08-03 General Book 8-15        
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 400.00 STOU 32334 T 2562 1000523818 2020-08-03 3 2020-08-03 General Book 8-15        
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 400.00 STOU 32334 T 2562 1000523816 2020-08-03 1 2020-08-03 Reserved Book 8-15        
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-03 จัดซื้อ 350.00 STOU 32334 T 2562 1000523811 2020-08-03 1 2020-08-03 Reserved Book 1-7        
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter