เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ = (Record no. 161218)

000 -LEADER
fixed length control field 10364aam a2200649 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201005153547.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200508s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620899
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620783
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 97218 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 296609
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ =
Remainder of title Operation managements and entrepreneurships /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Operation managements and entrepreneurships
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(12), [490] ; (11), [498] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ /
Statement of responsibility สมชาย หิรัญกิตติ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title การออกแบบผลิตภัณฑ์ /
Statement of responsibility ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ /
Statement of responsibility ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน /
Statement of responsibility ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผน /
Statement of responsibility กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ /
Statement of responsibility สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ, อิทธิเดช มูลมั่งมี --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา /
Statement of responsibility เธียรไชย จิตต์แจ้ง, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การควบคุมต้นทุนการผลิต /
Statement of responsibility วรรณี ชลนภาสถิตย์, กิ่งพร ทองใบ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การเป็นผู้ประกอบการ /
Statement of responsibility ฐาปณา ฉิ่นไพศาล, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ, ธนกฤต โชติภาวริศ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ /
Statement of responsibility พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย, ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ /
Statement of responsibility ธนชัย ยมจินดา, จินตนา ธนวิบูลย์ชัย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ /
Statement of responsibility จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การตลาดเป้าหมาย /
Statement of responsibility จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ส่วนประสมการตลาด /
Statement of responsibility เสาวภา มีถาวรกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ /
Statement of responsibility พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการธุรกิจ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารธุรกิจ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผู้ประกอบการ.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมชาย หิรัญกิตติ.
Title of a work การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295502
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ก้องกิติ พูสวัสดิ์.
Title of a work การออกแบบผลิตภัณฑ์.
9 (RLIN) 121164
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร.
Title of a work การออกแบบผลิตภัณฑ์.
9 (RLIN) 295503
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.
Title of a work ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ.
9 (RLIN) 198307
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.
Title of a work การพยากรณ์ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน.
9 (RLIN) 268717
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา.
Title of a work การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผน.
9 (RLIN) 295504
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ.
9 (RLIN) 295505
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อิทธิเดช มูลมั่งมี.
Title of a work การควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ.
9 (RLIN) 295506
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เธียรไชย จิตต์แจ้ง.
Title of a work การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา.
9 (RLIN) 295507
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การออกแบบงาน ความปลอดภัยในการทำงานและการบำรุงรักษา.
9 (RLIN) 268716
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วรรณี ชลนภาสถิตย์.
Title of a work การควบคุมต้นทุนการผลิต.
9 (RLIN) 121174
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กิ่งพร ทองใบ.
Title of a work การควบคุมต้นทุนการผลิต.
9 (RLIN) 72279
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ฐาปณา ฉิ่นไพศาล.
Title of a work การเป็นผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295508
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
Title of a work การเป็นผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295509
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.
Title of a work การเป็นผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295510
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนกฤต โชติภาวริศ.
Title of a work การเป็นผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295511
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย.
Title of a work การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295512
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
Title of a work การเงินและการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295513
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนชัย ยมจินดา.
Title of a work การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์.
9 (RLIN) 295514
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.
Title of a work การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์.
9 (RLIN) 295515
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.
Title of a work การจัดการการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 295516
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.
Title of a work การตลาดเป้าหมาย.
9 (RLIN) 295517
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เสาวภา มีถาวรกุล.
Title of a work ส่วนประสมการตลาด.
9 (RLIN) 268714
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์.
Title of a work การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ.
9 (RLIN) 221067
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295518
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-05 จัดซื้อ 350.00 STOU 97218 T 1000524047 2020-08-05 2 2020-08-05 General Book 9-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-05 จัดซื้อ 350.00 STOU 97218 T 1000524048 2020-08-05 3 2020-08-05 General Book 9-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-05 จัดซื้อ 350.00 STOU 97218 T 1000524049 2020-08-05 4 2020-08-05 General Book 9-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-05 จัดซื้อ 350.00 STOU 97218 T 1000524050 2020-08-05 5 2020-08-05 General Book 9-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-05 จัดซื้อ 350.00 STOU 97218 T 1000524046 2020-08-05 1 2020-08-05 Reserved Book 9-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-10 จัดซื้อ 400.00 STOU 97218 T 1000524043 2020-08-10 3 2020-08-10 General Book 1-8
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-10 จัดซื้อ 400.00 STOU 97218 T 1000524042 2020-08-10 2 2020-08-10 General Book 1-8
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-10 จัดซื้อ 400.00 STOU 97218 T 1000524044 2020-08-10 4 2020-08-10 General Book 1-8
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-10 จัดซื้อ 400.00 STOU 97218 T 1000524045 2020-08-10 5 2020-08-10 General Book 1-8
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-08-10 จัดซื้อ 400.00 STOU 97218 T 1000524041 2020-08-10 1 2020-08-10 Reserved Book 1-8
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter