เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน = (Record no. 161181)

000 -LEADER
fixed length control field 10712aam a2200577 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20211017120200.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200501s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620486
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620981
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161620998
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 54131 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน.
9 (RLIN) 296433
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน =
Remainder of title Occupational health, safety and environment law and standards /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Occupational health, safety and environment law and standards
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(12), [406] ; (11), [440] ; (10), [925] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน /
Statement of responsibility ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน /
Statement of responsibility สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title กฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า /
Statement of responsibility อภิรดี ศรีโอภาส --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และประดาน้ำ /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม /
Statement of responsibility สราวุธ สุธรรมาสา.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม /
Statement of responsibility จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย /
Statement of responsibility ศุภชัย โปฏก --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title กฎหมายโรงงานด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง /
Statement of responsibility สุพจน์ พินิตกิตติสกุล.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title กฎหมายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร /
Statement of responsibility สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร /
Statement of responsibility วิสันติ เลาหอุดมโชค --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ /
Statement of responsibility ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป /
Statement of responsibility วิสันติ เลาหอุดมโชค.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาชีวอนามัย
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
General subdivision กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาชีวอนามัย
General subdivision มาตรฐาน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สภาพแวดล้อมการทำงาน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ณัฐชยวัศ สงวนไชยฤกษณ์.
Title of a work ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน.
9 (RLIN) 295304
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.
Title of a work กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน.
9 (RLIN) 295305
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work กฎหมายความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน.
9 (RLIN) 295306
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อภิรดี ศรีโอภาส.
Title of a work กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และไฟฟ้า.
9 (RLIN) 295307
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และประดาน้ำ.
9 (RLIN) 295308
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ
Title of a work กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง.
9 (RLIN) 295309
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สราวุธ สุธรรมาสา.
Title of a work กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม.
9 (RLIN) 295310
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ.
Title of a work พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม.
9 (RLIN) 295311
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ศุภชัย โปฏก.
Title of a work กฎหมายโรงงานว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัย.
9 (RLIN) 295312
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work กฎหมายโรงงานด้านการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม.
9 (RLIN) 295313
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุพจน์ พินิตกิตติสกุล.
Title of a work กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิง.
9 (RLIN) 295314
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work กฎหมายด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการควบคุมอาคาร.
9 (RLIN) 295315
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิสันติ เลาหอุดมโชค.
Title of a work กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร.
9 (RLIN) 295316
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์.
Title of a work มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
9 (RLIN) 295317
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิสันติ เลาหอุดมโชค.
Title of a work มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศและสหภาพยุโรป.
9 (RLIN) 295318
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295303
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 54131 T 1000523927 2020-07-23 2 2020-07-23 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 54131 T 1000523930 2020-07-23 5 2020-07-23 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 54131 T 1000523929 2020-07-23 4 2020-07-23 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 54131 T 1000523928 2020-07-23 3 2020-07-23 General Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523934 2020-07-23 4 2020-07-23 General Book 8-11
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523932 2020-07-23 2 2020-07-23 General Book 8-11
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523933 2020-07-23 3 2020-07-23 General Book 8-11
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523935 2020-07-23 5 2020-07-23 General Book 8-11
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523931 2020-07-23 1 2020-07-23 Reserved Book 8-11
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 350.00 STOU 54131 T 1000523926 2020-07-23 1 2020-07-23 Reserved Book 1-7
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523937 2020-07-23 2 2020-07-23 General Book 12-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523938 2020-07-23 3 2020-07-23 General Book 12-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523939 2020-07-23 4 2020-07-23 General Book 12-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523940 2020-07-23 5 2020-07-23 General Book 12-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 200.00 STOU 54131 T 1000523936 2020-07-23 1 2020-07-23 Reserved Book 12-15
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter