เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม = (Record no. 161179)

000 -LEADER
fixed length control field 08829aam a2200589 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20211017120009.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200501s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161617493
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161617509
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161617516
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 54127 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 296548
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม =
Remainder of title Fundamental of occupational health and environmental health /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Fundamental of occupational health and environmental health
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(11), [507] ; (11), [375] ; (10), [318] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility เชต ใจกัลยา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title ความปลอดภัยในการทำงาน /
Statement of responsibility อภิรดี ศรีโอภาส --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title สุขศาสตร์อุตสาหกรรม /
Statement of responsibility อาทิตยา จิตจำนงค์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title พิษวิทยา /
Statement of responsibility ทวีสุข พันธุ์เพ็ง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title เออร์โกโนมิกส์ /
Statement of responsibility สสิธร เทพตระการพร.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title โรคจากการทำงาน /
Statement of responsibility วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, ภวัต เลิศสุธน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ /
Statement of responsibility จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล /
Statement of responsibility ปราโมช เชี่ยวชาญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี /
Statement of responsibility กุณฑลีย์ บังคะดานรา.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย /
Statement of responsibility กำพล นันทพงษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ /
Statement of responsibility พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, ปราโมช เชี่ยวชาญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย /
Statement of responsibility จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม /
Statement of responsibility พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาชีวอนามัย.
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อนามัยสิ่งแวดล้อม.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เชต ใจกัลยา.
Title of a work ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 295292
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อภิรดี ศรีโอภาส.
Title of a work ความปลอดภัยในการทำงาน.
9 (RLIN) 295293
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อาทิตยา จิตจำนงค์.
Title of a work สุขศาสตร์อุตสาหกรรม.
9 (RLIN) 295294
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ทวีสุข พันธุ์เพ็ง.
Title of a work พิษวิทยา.
9 (RLIN) 134651
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สสิธร เทพตระการพร.
Title of a work เออร์โกโนมิกส์.
9 (RLIN) 295295
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ.
Title of a work โรคจากการทำงาน.
9 (RLIN) 295296
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ภวัต เลิศสุธน.
Title of a work โรคจากการทำงาน.
9 (RLIN) 235576
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการมลพิษทางน้ำ.
9 (RLIN) 295297
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.
Title of a work การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ.
9 (RLIN) 288768
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work การจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายและสิ่งปฏิกูล.
9 (RLIN) 295298
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุณฑลีย์ บังคะดานรา.
Title of a work การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือนและรังสี.
9 (RLIN) 295299
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กำพล นันทพงษ์.
Title of a work การสุขาภิบาลอาหารและที่อยู่อาศัย.
9 (RLIN) 295300
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 256768
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 256769
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปราโมช เชี่ยวชาญ.
Title of a work การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.
9 (RLIN) 256770
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.
Title of a work การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
9 (RLIN) 134661
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.
Title of a work การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
9 (RLIN) 295301
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.
Title of a work ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวล้อม.
9 (RLIN) 295302
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 295303
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00 1 STOU 54127 T 1000523917 2020-10-31 2020-10-19 2 2020-07-23 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523918 2020-07-23   3 2020-07-23 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523920 2020-07-23   5 2020-07-23 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523919 2020-07-23   4 2020-07-23 General Book 11-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00 1 STOU 54127 T 1000523910 2020-11-25 2020-11-16 5 2020-07-23 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523909 2020-07-23   4 2020-07-23 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523907 2020-07-23   2 2020-07-23 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523908 2020-07-23   3 2020-07-23 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00 1 STOU 54127 T 1000523915 2020-10-21 2020-10-21 5 2020-07-23 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523912 2020-07-23   2 2020-07-23 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523913 2020-07-23   3 2020-07-23 General Book 6-10
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523914 2020-07-23   4 2020-07-23 General Book 6-10
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523916 2020-07-23   1 2020-07-23 Reserved Book 11-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523906 2020-07-23   1 2020-07-23 Reserved Book 1-5
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-07-23 จัดซื้อ 250.00   STOU 54127 T 1000523911 2020-07-23   1 2020-07-23 Reserved Book 6-10
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter