การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง = (Record no. 160968)

000 -LEADER
fixed length control field 06383aam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028093648.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200313s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes ศป 1
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ส48 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมฤทัย อามันพงษ์,
Dates associated with a name 2525-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 294636
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง =
Remainder of title Information use in the study by diploma Students in Central Region Community Colleges /
Statement of responsibility, etc. นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Information use in the study by diploma Students in Central Region Community Colleges
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 128 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [95]-102.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง (2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง จำแนกตามจังหวัด สาขาวิชา และกิจกรรมการศึกษา และ (3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลางมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศเพื่อกิจกรรมการศึกษา ด้านการเตรียมตัวสอบมากที่สุด โดยใช้แหล่งสารสนเทศบุคคลมากที่สุด ใช้รุปแบบของสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง คือสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด และการเข้าถึงสารสนเทศใช้อุปกรณืเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ อยู่ในระดับมาก (2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษา เปรียบเทียบตามจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดมีการใช้สารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศ และการเข้าถึงสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เปรียบเทียบตามสาขาวิชาพบว่า แต่ละสาขาวิชาใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ในการใช้แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน สาขาวิชาการบัญชีใช้มากกว่าสาขาวิชาอื่น (3) ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสารสนเทศภายในสถาบันเข้าถึงสารสนเทศได้ยาก รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ พบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขัดข้องบ่อย.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศิลปศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 144213
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 144212
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การรู้สารสนเทศ.
9 (RLIN) 3123
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
General subdivision การศึกษา.
9 (RLIN) 596
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทัศนา หาญพล,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296869
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name น้ำทิพย์ วิภาวิน,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 298711
710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160968/abstract_160968.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160968/fulltext_160968.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-04-29 บริจาค 1.00 Thes ศป 1 ส48 2561 1000530134 2020-04-29 1 2020-04-29 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter