ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย “5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ไปปฎิบัติ : (Record no. 160688)

000 -LEADER
fixed length control field 05657aam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028145020.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200217s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes วจ 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) อ76 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เอก ศิริโชคธรรมกุล,
Dates associated with a name 2523-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 294009
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย “5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ไปปฎิบัติ :
Remainder of title ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานเขต 10 กรมราชทัณฑ์ = Factors influencing successful implementation of "5 steps in changing the Thai corrections" policy : a case study of prisons and correctional region 10 department of corrections /
Statement of responsibility, etc. นายเอก ศิริโชคธรรมกุล.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Factors influencing successful implementation of "5 steps in changing the Thai corrections" policy :
Remainder of title a case study of prisons and correctional region 10 department of corrections
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฒ, 343 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ร.ม.(บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [287]-296.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติในเรือนจำและทัณฑสถานเขต 10 กรมราชทัณฑ์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติ และ (3) เสนอแนะกลยุทธ์ในการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 81.2 (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) กลยุทธ์ในการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ได้แก่ สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี พัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน สร้างมาตรฐานการบริหารงาน ลดความแออัด ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 141639
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 162365
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารงานราชทัณฑ์
Geographic subdivision ไทย
-- กรุงเทพฯ
9 (RLIN) 294509
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296516
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พนมพัทธ์ สมิตานนท์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296517
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160688/abstract_160688.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160688/fulltext_160688.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Thesis, Theses, IS
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-03-11 บริจาค 1.00 Thes วจ 2 อ76 2561 1000530010 2020-03-11 1 2020-03-11 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter