การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้: (Record no. 160606)

000 -LEADER
fixed length control field 07737aam a2200445 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028151133.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200212s2017 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes ศษ 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) พ43 2560
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พรนภา ลือตาล,
Dates associated with a name 2524-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293842
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้:
Remainder of title กรณีศึกษาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ = The operation for student’s desirable characteristics development based on Tzu Chi’s humanities approach: a case study of Chiang Mai Tzu Chi School /
Statement of responsibility, etc. นางสาวพรนภา ลือตาล.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Operation for student’s desirable characteristics development based on Tzu Chi’s humanities approach: a case study of Chiang Mai Tzu Chi School
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2560.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฏ, 225 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ(สีบางภาพ) ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [210]-213.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการบริหารและดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (2) ศึกษาผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 32 คนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 1 คน ครูและบุคลากร 7 คน นักเรียน 12 คน และตัวแทนผู้ปกครอง 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยปรากฏผลดังนี้ (1) แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ที่นำมาใช้ในพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คือ หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (2) ผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักพรหมวิหารสี่ สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเด่นชัด เป็นที่พึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานต่างๆ แต่มีปัญหาเรื่องผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของฉือจื้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถนำแนวทางตามวิถีของฉือจี้ไปใช้ในครอบครัวหรือสังคมภายนอกได้อย่างสม่ำเสมอ และ (3) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนควรมีการให้รางวัล เกียรติบัตร ชมเชยนักเรียนที่ได้ปฏิบัติดี ทางโรงเรียนเน้นการสร้างความเข้าใจกับทางบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน และเน้นการฝึกให้นักเรียนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความเข้มแข็ง และกล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตในสังคมตามแนวทางที่ถูกต้องและมีคุณธรรม.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
General subdivision นักเรียน.
9 (RLIN) 295778
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาบริหารการศึกษา
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 63444
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
9 (RLIN) 13214
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element นักเรียน
General subdivision การดำเนินชีวิต.
9 (RLIN) 295779
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element จริยธรรมนักเรียน.
9 (RLIN) 295780
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชูฃาติ พ่วงสมจิตร์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296492
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รัตนา ดวงแก้ว,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296493
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2560/160606/abstract_160606.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2560/160606/fulltext_160606.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 Thes ศษ 2 พ43 2560 1000529983 2020-06-16 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter