ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี = (Record no. 160604)

000 -LEADER
fixed length control field 05275aam a2200397 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028153254.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200212s2016 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes พย 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ข24 2559
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ขจรพรรณ คงวิวัฒน์,
Dates associated with a name 2515-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293838
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี =
Remainder of title Effects of preventive behavior developing program for patients with cerebrovascular disease risk at Kanchanaburi Province /
Statement of responsibility, etc. นางขจรพรรณ คงวิวัฒน์.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Effect of preventive behavior developing program for patients with cerebrovascular disease risk at Kanchanaburi Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2559.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 184 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [109]-122.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณา สถิติทดสอบที สถิติทดสอบวิลคอกซันชายน์แรงค์ และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีความดันโลหิตซีสโตลิกหลังการทดลองสต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 178311
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 273318
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรคหลอดเลือดสมอง.
9 (RLIN) 295903
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ความดันเลือดสูง
General subdivision การป้องกันและควบคุม.
9 (RLIN) 187870
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 298723
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มุกดา หนุ่ยศรี,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296504
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2559/160604/abstract_160604.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2559/160604/fulltext_160604.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-10 บริจาค 1.00 Thes พย 2 ข24 2559 1000529978 2020-06-10 1 2020-06-10 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter