การพัฒนารูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวคิดโลจิสติกส์ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก = (Record no. 160602)

000 -LEADER
fixed length control field 04656aam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028153135.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200212s2017 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes พย 1
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ส77 2560
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุรศักดิ์ จินาเขียว,
Dates associated with a name 2522-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293835
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพัฒนารูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวคิดโลจิสติกส์ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก =
Remainder of title The development of a logistic-based health service model for the out-patient department at PhopPhra Hospital, Tak Province /
Statement of responsibility, etc. นายสุรศักดิ์ จินาเขียว.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of a logistic-based health service model for the out-patient department at PhopPhra Hospital, Tak Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2560.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 189 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [124]-130.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พัฒนารูปแบบและเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวคิดโลจิสติกส์ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มารับบริการงานผู้ป่วยนอก จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตรฐาน มัธยฐานส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ป่วยพึงพอใจต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกพัฒนาขึ้นมีแนวทางและคู่มือการให้บริการที่เน้นการบริการมาตรฐานวิชาชีพ และ3) เปรียบเทียบการใช้รูปแบบการบริการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 178311
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 178310
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ผู้ป่วยนอก
Geographic subdivision ไทย
-- ตาก.
9 (RLIN) 295664
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริการทางการแพทย์.
9 (RLIN) 153814
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อารี ชีวเกษมสุข,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296500
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296501
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 293836
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2560/160602/abstract_160602.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2560/160602/fulltext_160602.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 Thes พย 1 ส77 2560 1000529976 2020-06-16 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter