ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 (Record no. 160601)

000 -LEADER
fixed length control field 05505aam a2200421 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028143756.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200212s2017 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes พย 1
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ช74 2560
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชุติมา เทพอวยพร,
Dates associated with a name 2516-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293834
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5
Remainder of title Factors influencing learning organization of nursing departments at community hospitals in Regional Health 5 /
Statement of responsibility, etc. นางชุติมา เทพอวยพร.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Factors influencing learning organization of nursing departments at community hospitals in Regional Health 5
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2560.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 107 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [63]-74.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และอิทธิพลของการสื่อสารในองค์การ การทำงานเป็นทีมและการประสานงานการพยาบาลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิฃชาชีพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 19 แห่ง จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน และการวิเคราะห์ถดถยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรแนขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสารในองค์การ การทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างทีม อยู่ในระดับมาก 2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ) การทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างทีม และการสื่อสารในองค์การ มีอิทธิพลทางบวก และความแปรปรวน ได้ร้อยละ 81.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 178311
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 178310
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การเรียนรู้องค์การ.
9 (RLIN) 2631
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพยาบาล
General subdivision การจัดการ.
9 (RLIN) 144309
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล,
Relator term ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 15115
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มุกดา หนุ่ยศรี,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296504
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2560/160601/abstract_160601.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2560/160601/fulltext_160601.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 Thes พย 1 ช74 2560 1000529977 2020-06-16 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter