การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา = (Record no. 160393)

000 -LEADER
fixed length control field 05479aam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028145020.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200102s2018 th bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes วจ 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) น74 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เนตรนภา ขัติยศ,
Dates associated with a name 2534-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293178
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา =
Remainder of title The national development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province /
Statement of responsibility, etc. นางสาวเนตรนภา ขัติยศ.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title National development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ด, 374 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [335]-347.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จ ความแตกต่างกันของความคิดเห็นของแต่ละอำเภอ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อ และเสนอแนวทางของการนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี กลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 816 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการนำนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) แต่ละอำเภอมีความความคิดเห็นต่อความสำเร็จที่แตกต่างกัน 3) หลักธรรมาภิบาลกานำนโยบายไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จ และ4) ควรมีการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องและปรับเงื่อนไขในการดำเนินโตรงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 141639
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 162365
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element โครงการไทยนิยมยั่งยืน
Geographic subdivision ไทย
-- พะเยา.
9 (RLIN) 295901
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพัฒนาประเทศ
General subdivision นโยบายของรัฐ.
9 (RLIN) 164291
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296516
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พนมพัทธ์ สมิตานนท์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296517
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160393/abstract_160393.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160393/fulltext_160393.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 1 2 Thes วจ 2 น74 2561 1000529990 2020-09-24 2020-08-26 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter