ประมวลสาระชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = (Record no. 160226)

000 -LEADER
fixed length control field 12332aam a2200589 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200818131051.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 191119s2018 th ad b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161612412
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161612870
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161613051
Qualifying information (เล่ม 3)
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 29704 GT
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 292821
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ =
Remainder of title Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 2.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(9), [354] ; (10), [360] ; (10), [351] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ, แผนภูมิ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility ธนิศ ภู่ศิริ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา /
Statement of responsibility ดวงเดือน พินสุวรรณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเคมี /
Statement of responsibility ชาตรี ฝ่ายคำตา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ จำแนกตามวิธีสอน /
Statement of responsibility นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title การผลิตและใช้ชุดการเรียนการสอนชุดฝึกทักษะกระบวนการ และชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility จุฬารัตน์ ธรรมประทีป --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การสืบเสาะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /
Statement of responsibility จุฬารัตน์ ธรรมประทีป --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ /
Statement of responsibility อธิปัตย์ คลี่สุนทร, สุทธิดา จำรัส --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย /
Statement of responsibility จันทร์ชัย หญิงประยูร, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, พิพัฒน์ คงทอง --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility ดวงเดือน พินสุวรรณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility สมคิด พรมจุ้ย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility สังวรณ์ งัดกระโทก --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ /
Statement of responsibility สมคิด พรมจุ้ย, สังวรณ์ งัดกระโทก.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิทยาศาสตร์
General subdivision การสอนด้วยสื่อ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิทยาศาสตร์
General subdivision การวัดผล.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนิศ ภู่ศิริ.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 198949
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ดวงเดือน พินสุวรรณ์.
Title of a work สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา.
9 (RLIN) 292728
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชาตรี ฝ่ายคำตา.
Title of a work สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเคมี.
9 (RLIN) 292729
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์.
9 (RLIN) 292730
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ จำแนกตามวิธีสอน.
9 (RLIN) 292731
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work การผลิตและใช้ชุดการเรียนการสอนชุดฝึกทักษะกระบวนการ และชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 292732
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จุฬารัตน์ ธรรมประทีป.
Title of a work เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 292672
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จุฬารัตน์ ธรรมประทีป.
Title of a work การสืบเสาะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
9 (RLIN) 198951
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อธิปัตย์ คลี่สุนทร.
Title of a work การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมประยุกต์.
9 (RLIN) 292733
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุทธิดา จำรัส.
Title of a work การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมประยุกต์.
9 (RLIN) 292811
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จันทร์ชัย หญิงประยูร.
Title of a work การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย.
9 (RLIN) 198952
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย.
9 (RLIN) 292812
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 292716
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พิพัฒน์ คงทอง.
Title of a work ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 292813
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ดวงเดือน พินสุวรรณ์.
Title of a work การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 102411
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมคิด พรมจุ้ย.
Title of a work การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 216943
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สังวรณ์ งัดกระโทก.
Title of a work การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 216944
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมคิด พรมจุ้ย.
Title of a work การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ.
9 (RLIN) 292675
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สังวรณ์ งัดกระโทก.
Title of a work การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ.
9 (RLIN) 292814
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
-- บัณฑิตศึกษา,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 289511
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Date last checked out
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000611057 2019-11-22 1 2019-11-22 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000611058 2019-11-22 2 2019-11-22 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000611059 2019-11-22 1 2019-11-22 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000611060 2019-11-22 2 2019-11-22 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000611061 2019-11-22 1 2019-11-22 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000611062 2019-11-22 2 2019-11-22 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000620053 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000620054 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000620055 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000620056 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000620057 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000620058 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2019-11-19 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000629055 2019-11-19 1 2019-11-19 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2019-11-19 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000629056 2019-11-19 2 2019-11-19 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2019-11-19 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000629057 2019-11-19 1 2019-11-19 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2019-11-19 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000629058 2019-11-19 2 2019-11-19 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2019-11-19 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000629059 2019-11-19 1 2019-11-19 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2019-11-19 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000629060 2019-11-19 2 2019-11-19 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000602055 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000602056 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000602057 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000602058 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000602059 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000602060 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000638055 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000638056 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000638057 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000638058 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000638059 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000638060 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523133 2020-01-13 3 2020-01-13 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523134 2020-07-31 4 2020-01-13 General Book 1-5 1 2020-07-17
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523135 2020-01-13 5 2020-01-13 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523132 2020-01-13 2 2020-01-13 General Book 1-5    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523131 2020-01-13 1 2020-01-13 Reserved Book 1-5    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523137 2020-01-13 2 2020-01-13 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523138 2020-01-13 3 2020-01-13 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523139 2020-08-31 4 2020-01-13 General Book 6-10 1 2020-08-14
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523140 2020-01-13 5 2020-01-13 General Book 6-10    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523136 2020-01-13 1 2020-01-13 Reserved Book 6-10    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523145 2020-01-13 5 2020-01-13 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523143 2020-01-13 3 2020-01-13 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523142 2020-01-13 2 2020-01-13 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523144 2020-01-13 4 2020-01-13 General Book 11-15    
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2020-01-13 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000523141 2020-01-13 1 2020-01-13 Reserved Book 11-15    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000647100 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000647101 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000647102 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000647103 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000647104 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000647105 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000656065 2019-11-22 1 2019-11-22 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000656066 2019-11-22 2 2019-11-22 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000656067 2019-11-22 1 2019-11-22 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000656068 2019-11-22 2 2019-11-22 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000656069 2019-11-22 1 2019-11-22 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2019-11-22 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000656070 2019-11-22 2 2019-11-22 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000665060 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000665061 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000665062 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000665063 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000665064 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000665065 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000674059 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000674060 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000674061 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000674062 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000674063 2019-11-21 1 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2019-11-21 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000674064 2019-11-21 2 2019-11-21 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000683058 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000683059 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 1-5    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000683060 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000683061 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 6-10    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000683062 2019-11-20 1 2019-11-20 General Book 11-15    
        Available for Loans General Collection YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2019-11-20 จัดซื้อ 500.00 STOU 29704 GT 1000683063 2019-11-20 2 2019-11-20 General Book 11-15    
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter