เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร = (Record no. 159797)

000 -LEADER
fixed length control field 08573aam a2200601 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20191004083403.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190911s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161619275
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161618360
Qualifying information (เล่ม 2)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161618773
Qualifying information (เล่ม 3)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 90208 T
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร.
9 (RLIN) 292300
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร =
Remainder of title Basic mathematics and science for agriculture /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Basic mathematics and science for agriculture
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 3 เล่ม [(10), [353] ; (8), [191] ; (10), [488] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน /
Statement of responsibility กันย์ สุ่นยี่ขัน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ /
Statement of responsibility พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title ปริพันธ์และการประยุกต์ /
Statement of responsibility พันทิพย์ โตแก้ว --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title สถิติพื้นฐาน /
Statement of responsibility สุดารัตน์ นิจสุนกิจ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร /
Statement of responsibility เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ธนาวรรณ บุทธิจักร.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ /
Statement of responsibility กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title ชีววิทยาพื้นฐาน /
Statement of responsibility กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title พันธุศาสตร์พื้นฐาน /
Statement of responsibility จิตติมา กันตนามัลลกุล --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title เทคโนโลยีชีวภาพ /
Statement of responsibility สัจจา บรรจงศิริ.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม /
Statement of responsibility นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title สสารและปฏิกิริยาเคมี /
Statement of responsibility อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title เคมีอินทรีย์ /
Statement of responsibility สุจินต์ วิศวธีรานนท์, กลางพล กมลโชติ, สิริพิชญ์ วรรณภาส, กรรณิการ์ ยิ้มนาค --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title ฟิสิกส์พื้นฐาน /
Statement of responsibility ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร /
Statement of responsibility กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สถิติศาสตร์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิทยาศาสตร์การเกษตร.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กันย์ สุ่นยี่ขัน.
Title of a work ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน.
9 (RLIN) 288050
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ.
Title of a work อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์.
9 (RLIN) 237552
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name พันทิพย์ โตแก้ว.
Title of a work ปริพันธ์และการประยุกต์.
9 (RLIN) 288793
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุดารัตน์ นิจสุนกิจ.
Title of a work สถิติพื้นฐาน.
9 (RLIN) 254090
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.
Title of a work การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร.
9 (RLIN) 254090
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ธนาวรรณ บุทธิจักร.
Title of a work การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร.
9 (RLIN) 292251
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์.
9 (RLIN) 286505
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.
Title of a work ชีววิทยาพื้นฐาน.
9 (RLIN) 288802
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name จิตติมา กันตนามัลลกุล.
Title of a work พันธุศาสตร์พื้นฐาน.
9 (RLIN) 289323
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สัจจา บรรจงศิริ.
Title of a work เทคโนโลยีชีวภาพ.
9 (RLIN) 66678
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม.
9 (RLIN) 283300
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name อรวินท์ เลาหรัชตนันท์.
Title of a work สสารและปฏิกิริยาเคมี.
9 (RLIN) 283300
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุจินต์ วิศวธีรานนท์.
Title of a work เคมีอินทรีย์.
9 (RLIN) 32372
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กลางพล กมลโชติ.
Title of a work เคมีอินทรีย์.
9 (RLIN) 186128
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สิริพิชญ์ วรรณภาส.
Title of a work เคมีอินทรีย์.
9 (RLIN) 186129
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กรรณิการ์ ยิ้มนาค.
Title of a work เคมีอินทรีย์.
9 (RLIN) 231723
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.
Title of a work ฟิสิกส์พื้นฐาน.
9 (RLIN) 17103
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.
9 (RLIN) 99770
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.
Title of a work อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร.
9 (RLIN) 17103
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 283229
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 250.00 STOU 90208 T 1000523067 2019-10-03 2 2019-10-03 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 250.00 STOU 90208 T 1000523070 2019-10-03 5 2019-10-03 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 250.00 STOU 90208 T 1000523068 2019-10-03 3 2019-10-03 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 250.00 STOU 90208 T 1000523069 2019-10-03 4 2019-10-03 General Book 1-5
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 200.00 STOU 90208 T 1000523072 2019-10-03 2 2019-10-03 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 200.00 STOU 90208 T 1000523073 2019-10-03 3 2019-10-03 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 200.00 STOU 90208 T 1000523074 2019-10-03 4 2019-10-03 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 200.00 STOU 90208 T 1000523075 2019-10-03 5 2019-10-03 General Book 6-9
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 300.00 STOU 90208 T 1000523077 2019-10-03 2 2019-10-03 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 300.00 STOU 90208 T 1000523078 2019-10-03 3 2019-10-03 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 300.00 STOU 90208 T 1000523079 2019-10-03 4 2019-10-03 General Book 10-15
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 300.00 STOU 90208 T 1000523080 2019-10-03 5 2019-10-03 General Book 10-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 300.00 STOU 90208 T 1000523076 2019-10-03 1 2019-10-03 Reserved Book 10-15
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 200.00 STOU 90208 T 1000523071 2019-10-03 1 2019-10-03 Reserved Book 6-9
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-10-03 จัดซื้อ 250.00 STOU 90208 T 1000523066 2019-10-03 1 2019-10-03 Reserved Book 1-5
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter