เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = (Record no. 158912)

000 -LEADER
fixed length control field 11423aam a2200601 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190928151023.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190612s2018 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161615932
Qualifying information (เล่ม 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786161616373
Qualifying information (เล่ม 2)
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 33304 T 2561
130 0# - MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE
Uniform title ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 292464
245 10 - TITLE STATEMENT
Title เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ =
Remainder of title Research in public administration /
Statement of responsibility, etc. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Research in public administration
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture นนทบุรี :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม [(10), [300] ; (11), [501] หน้า] :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ดำรงค์ วัฒนา, วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility เทียนฉาย กีระนันทน์, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, สมคิด พรมจุ้ย --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง /
Statement of responsibility ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility กุญชร เจือตี๋ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ /
Statement of responsibility เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, ยุพิน วรสิริอมร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, ยุพิน วรสิริอมร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 13.
Title การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility สุภาพ ฉัตราภรณ์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, ลักษณา ศิริวรรณ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ /
Statement of responsibility สุรพร เสี้ยนสลาย.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element รัฐประศาสนศาสตร์
General subdivision วิจัย.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 80335
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ดำรงค์ วัฒนา.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 246875
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.
Title of a work แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 290564
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.
Title of a work ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 138078
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 206523
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 206524
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เทียนฉาย กีระนันทน์.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 206525
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 288953
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สมคิด พรมจุ้ย.
Title of a work การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 290560
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสศาสตร์.
9 (RLIN) 159999
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 189685
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
Title of a work ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง.
9 (RLIN) 177613
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name กุญชร เจือตี๋.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 70427
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.
Title of a work การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์.
9 (RLIN) 151412
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 198527
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ยุพิน วรสิริอมร.
Title of a work การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 206532
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 290561
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ยุพิน วรสิริอมร.
Title of a work การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 290562
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุภาพ ฉัตราภรณ์.
Title of a work การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 290563
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.
Title of a work การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 246882
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name ลักษณา ศิริวรรณ.
Title of a work การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 246883
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Relationship information Container of (work) :
Personal name สุรพร เสี้ยนสลาย.
Title of a work การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.
9 (RLIN) 151416
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิทยาการจัดการ,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 283229
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Renewals
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 350.00 2 STOU 33304 T 2561 1000522950 2020-11-13 2020-10-20 5 2019-09-26 General Book 1-7  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 350.00 2 STOU 33304 T 2561 1000522947 2020-05-05 2020-03-19 2 2019-09-26 General Book 1-7 2
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 350.00 1 STOU 33304 T 2561 1000522948 2019-11-19 2019-10-28 3 2019-09-26 General Book 1-7  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 350.00 2 STOU 33304 T 2561 1000522949 2020-10-30 2020-10-06 4 2019-09-26 General Book 1-7  
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 350.00   STOU 33304 T 2561 1000522946 2019-09-26   1 2019-09-26 Reserved Book 1-7  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 400.00 2 STOU 33304 T 2561 1000522954 2020-11-13 2020-10-20 4 2019-09-26 General Book 8-15  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 400.00 2 STOU 33304 T 2561 1000522953 2020-05-05 2020-03-19 3 2019-09-26 General Book 8-15 1
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 400.00 1 STOU 33304 T 2561 1000522955 2020-10-30 2020-10-06 5 2019-09-26 General Book 8-15  
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 400.00   STOU 33304 T 2561 1000522952 2019-09-26   2 2019-09-26 General Book 8-15  
      Lib. Use Only Not For Loan Reserved collection ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2019-09-26 จัดซื้อ 400.00   STOU 33304 T 2561 1000522951 2019-09-26   1 2019-09-26 Reserved Book 8-15  
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter